Aktualności

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach

XIV Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P-30, 14-15 kwietnia 2012r. Sala Tańca w Szczurowej przy Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Urząd Gminy w Szczurowej,
Małopolski Związek Szachowy w Krakowie uprzejmie informują, że zgodnie z kalendarzem imprez
Małopolskiego Związku Szachowego XIV Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Małopolski w Szachach
Szybkich P – 30 w kategorii juniorów i seniorów rozegrane zostaną podobnie jak w latach ubiegłych
w Szczurowej, Sala Tańca w Szczurowej przy GCKCziS – w dniach 14-15.04.2012 r.
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 11 rund.
Kojarzenie będzie komputerowe. Czas gry wynosi na rozegranie jednej partii 60 minut / 2* 30 minut /
Oddzielnie będzie turniej dla juniorów i seniorów.
Warunkiem udziału w mistrzostwach w Szczurowej jest:
Opłacenie wpisowego w wysokości 20 zł. od seniora i 10 zł od juniora. Wpisowe będzie przyjmowane
za potwierdzeniem karty uczestnictwa ( możliwość wystawienia rachunku ) przez Gminne Centrum
Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej. Zawodnicy z terenu gminy Szczurowa ( za okazaniem
dowodu osobistego lub legitymacji ) są zwolnieni z powyższych opłat.
Zgłoszenie udziału w mistrzostwach do dnia 6-tego kwietnia 2012 r. do organizatora tj. Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej lub do P. Wiesława Kasperka gł. Sędziego mistrzostw.
Mistrzostwa Małopolski w Szachach Szybkich P – 30 są otwarte tzn., że każdy szachista może brać w nich udział.
W dniu 14 kwietnia 2012 r. ( sobota ) rozegranych zostanie 6 rund, pozostałe 5 odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2012 r. ( niedziela).
Rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 14/sobota/04.2012 r. o godz. 10:00
Zapisy do mistrzostw w tym samym dniu w godz. 8:00 – 9:30
Dla najlepszych juniorów będą nagrody rzeczowe.
Dla seniorów, oprócz nagród rzeczowych, będą nagrody pieniężne dla 6 – ciu najlepszych, tzn.:
700 zł, 600 zł, 500 zł, 300 zł, 200 zł, 100 zł.
Dla najlepszych kobiet nagroda w wysokości 150 zł, 100 zł
W trakcie trwania mistrzostw będzie otwarty bufet, gdzie będzie można tanio zjeść gorący posiłek.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Z ramienia organizatorów sędzią głównym będzie P. Wiesław Kasperek z Tarnowa, sędzia klasy
państwowej, który będzie miał do pomocy sędziów pomocniczych.
Patronat nad mistrzostwami obejmuje:
Wójt Gminy Szczurowa – mgr Marian Zalewski.
Zgłoszenie do mistrzostw należy kierować do wspomnianego Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu za pośrednictwem poczty ( ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa )
na e-mail: gok@szczurowa.pl lub tel: ( 14 ) 671 44 46
oraz do P. Wiesława Kasperka, tel. grzecznościowy: (14 ) 690 85 81

Powiązane artykuły

Back to top button