Aktualności

Otwarto Kompleks Sportowy przy Zespole Szkół w Bielczy

W minioną niedzielę odbyła się uroczystość otwarcia Kompleksu Sportowego przy Zespole Szkół w Bielczy. Zadanie realizowane było od października 2010 roku. Łączny koszt nakładów na realizację tej inwestycji wraz z kosztami nadzoru i projektów zamknął się kwotą ponad 950 tysięcy złotych. Część środków – blisko 400 tysięcy złotych – samorząd pozyskał z funduszy europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Cała inwestycja diametralnie poprawia warunki i zaplecze sportowe bieleckiej placówki szkolnej, w której uczy się 168 uczniów.

Dzięki takim warunkom mamy szansę na lepszy rozwój fizyczny, który jest nie mniej ważny, jak ten intelektualny – komentowali zadowoleni uczniowie.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia obiektu dokonali: Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin, Andrzej Potępa – starosta powiatu brzeskiego, ks. Tadeusz Kubala – proboszcz Parafii w Bielczy, Czesław Małek – przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Anna Rogóż i Robert Gładysz – radni Rady Powiatu Brzeskiego, Zbigniew Pałach – wiceprzewodniczący Rady Gminy Borzęcin, a zarazem radny wsi Bielcza, Anna Choczyńska – sołtys wsi Bielcza, radna rady gminy, Leszek Kasjaniuk – radny wsi Bielcza, Renata Woda – dyrektor Zespołu Szkół w Bielczy oraz przedstawiciel uczniów Zespołu Szkół w Bielczy.   – To jeden z najpiękniejszych i najbardziej wszechstronny obiekt w regionie – mówił podczas swojego wystąpienia Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin – Gdyby porównać go do rządowego programu „Orlik 2012”, to oprócz przypisanych temu programowi funkcji boiska ze sztucznej trawy i boiska wielofunkcyjnego, w tym przypadku o pełnych wymiarach do piłki ręcznej, posiada on dodatkowo boisko do piłki plażowej, bieżnię czterotorową 60 metrową, skocznię skoku w dal i siłownię zewnętrzną typu „outdoor fitness”. Inwestycja w Bielczy jest elementem projektu „Przebudowy i budowy obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Borzęcin”, którego wartość zamyka się kwotą ponad 5,1 miliona złotych przy dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2 miliony 751 tysięcy złotych. Dzięki realizacji m.in. tego programu już dzisiaj na terenie, liczącej 8,5 tysiąca mieszkańców gminy Borzęcin funkcjonują cztery boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy oraz sześć boisk wielofunkcyjnych z funkcją piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki i kortów tenisowych.

Budowa Kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Bielczy realizowana była dwuetapowo. W I etapie w ramach wykonano nawierzchnie sportowe boisk oraz część lekkoatletyczną. W ramach prac wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 22m x 44m; boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 22m x 44m; boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 11m x 20m oraz bieżnię o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 5m x 75m, w tym czterotorową bieżnię biegową o długości 60 metrów i skocznię skoku w dal o wymiarach 7m x 9m. Zainstalowano również potrzebny sprzęt sportowy. Prace realizowano w ramach projektu pn.: „Przebudowa i budowa obiektów rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Borzęcin”, objętego dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach 6 Osi Priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

W ramach II etapu prac zagospodarowano teren wokół boisk sportowych. Wykonawcą robót była firma JAWOR Usługi Remontowo – Budowlane z Brzeska, która powierzony zakres zrealizowała za kwotę 173 tysiące 990 złotych 25 groszy. Wykonano: chodniki i place z kostki brukowej, nawierzchnie z grysu, ogrodzenie z siatki powlekanej, piłkochwyty o wys. 4 metry. Zainstalowano również wyposażenie małej architektury: ławki o konstrukcji stalowej bez oparcia – 8 szt., ławki o konstrukcji stalowej „młodzieżowe” – 2 szt., kosze na śmieci – 2 szt. oraz urządzenia sportowe siłowni zewnętrznej tupu „outdoor fitnes” tj. sztanga leżąca, wioślarz, atlas klatki piersiowej, motyl, narciarz.

W trakcie uroczystości Wójt Kwaśniak podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji zadania:

– Zarządowi Województwa Małopolskiego poprzedniej i obecnej kadencji Marszałkami Markiem Nawarą i Markiem Sową na czele za dofinansowanie zadania.

– Radnym Rady Gminy z Przewodniczącym Czesławem Małkiem, za zabezpieczenie adekwatnych środków w budżecie na realizację zadania.

– Wykonawcom zadania Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „GRETASPORT” Ilona Stańczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z podwykonawcami oraz firmie JAWOR Usługi Remontowo – Budowlane z Brzeska.

– Firmie Ekoplan z Tarnowa za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

– Państwu Teresie i Józefowi Łagosz z Rodziną, właścicielom firmy BUD – DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg z siedzibą w Przyborowie za nieodpłatne przekazanie ziemi niezbędnej do wyrównania terenu i załadunek.

– Pracownikom Urzędu Gminy w Borzęcinie, merytorycznie współpracującym przy rozliczeniu i koordynacji realizacji zadania.

Podziękowania złożyła także Renata Woda, dyrektor zespołu szkół:

Dzięki nowej infrastrukturze szkoła będzie mogła rozszerzyć nie tylko wachlarz zajęć sportowych dla uczniów, ale również stać się miejscem umożliwiającym uprawianie sportu wszystkim mieszkańcom Bielczy. Realizując tę inwestycję gmina stworzyła możliwość bezpiecznego a zarazem aktywnego spędzania wolnego czasu. Za to wszystko w imieniu własnym, pracowników, uczniów, rodziców i mieszkańców Bielczy serdecznie dziękuje tym, którzy zainicjowali, sfinansowali, nadzorowali i koordynowali budowę kompleksu rekreacyjno- sportowego – wójtowi gminy Borzęcin panu Januszowi Kwaśniakowi, Radzie Gminy z jej przewodniczącym panem Czesławem Małkiem oraz radnym gminy z miejscowości Bielcza.

Obecny na uroczystości starosta brzeski wręczył prezent w postaci sprzętu sportowego. Pogratulował również kolejnego, przepięknego obiektu w gminie Borzęcin, życząc uczniom i ich opiekunom osiągania jak najlepszych sukcesów sportowych.

Kompleks sportowy w Bieczy jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Bielczy, gminy i regionu.  

 Kompleks sportowy :: Bielcza

 Kompleks sportowy :: Bielcza

 Kompleks sportowy :: Bielcza

 Kompleks sportowy :: Bielcza

 Kompleks sportowy :: Bielcza

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button