Aktualności

Pamiętać, kochać, służyć i być wiernym Ojczyźnie

Już po raz siódmy w gminie Borzęcin obchodzono Gminne Obchody Święta Niepodległości. Rozpoczęto je tradycyjnie od mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Borzęcinie Górnym w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy walczyli o jej wolność. W tak uroczystym dniu, w którym świętowano 97. rocznicę powrotu Polski na mapy Europy i odzyskania wolności po 123 latach zaborów, nie mogło zabraknąć innych elementów patriotycznych. Przed Pomnikiem Poległych w centrum miejscowości złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt, Janusz Kwaśniak. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych i ich opiekunowie z Zespołu Szkół w Borzęcinie. Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz degustacja żołnierskiej grochówki. 

Dar wolnej i niepodległej Ojczyzny jest wielką łaską, którą obdarza nas Bóg. Widzimy, jak wiele narodów wciąż o nią walczy. Tak było też na przestrzeni wieków także w naszej Ojczyźnie – mówił do zebranych proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Borzęcinie, ks. Czesław Paszyński, który odprawił mszę świętą w koncelebrze ks. Piotra Boracy i ks. Grzegorza Kozioła. – Stojąc zebrani wokół ołtarza Chrystusowego jesteśmy świadomi, że bez Bożej pomocy i otwarcia się na tę łaskę nie zachowamy prawdziwych darów: wiary, wolności, miłości, które trzeba ciągle zdobywać i wypracowywać.

Proboszcz Paszyński zaznaczył, że miłość Ojczyzny dziś to przede wszystkim pamięć o tych, którym tak wiele zawdzięczamy. – To Ci, którzy przelali dla niej swoją krew, ale i ci, którzy tworzyli kulturę narodową i pracowali dla jej rozwoju, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Pamiętajmy, że wolność nie jest nam tylko dana, ale zadana. Każdy na swoim miejscu, zgodnie ze swoim powołaniem i możliwościami winien troszczyć się o obecny i przyszły kształt naszej Ojczyzny.

W swoim przemówieniu, jakie w Domu Ludowym wygłosił wójt Janusz Kwaśniak, przypominał o trudnych drogach dojścia do odzyskania niepodległości. – Wszyscy dobrze wiemy, że niepodległości po okresie zaborów nikt nam nie darował. W walce zbrojnej, plebiscytach, wreszcie w wielkim wysiłku dyplomatycznym, wykuwano przestrzeń dla Wolnej Polski – przestrzeń pomiędzy chwilowo rozchwianymi Niemcami i gotową na szerzenie komunizmu bolszewicką Rosją. W II Rzeczypospolitej dochodziło do różnych sporów, ale poza sporem pozostawała sprawa niepodległości.

Wójt stawiał także pytania o nasz dzisiejszy patriotyzm, o jego aktualność i wymiar w niepodległej od 25 lat Polsce, w czasie przynależność do Unii Europejskiej. – Nie wolno nam ulegać mirażom, mamiącym od lat narody współczesnej Europy w imię idei globalizmu. Polska to ogromne bogactwo kultury, osobliwa tradycja, szczególny charakter, to duma i honor. Jeżeli w imię odpowiedzialności za to dziedzictwo nasi przodkowie potrafili narażać swoje życie i przelewać krew, cierpieć niewolę i katusze, tracić majątki i przeżywać piekło zsyłek, rezygnować z przywilejów i karier, to nam nie wolno się zatracić, bo mamy obowiązki polskie i zobowiązani jesteśmy do wierności Ojczyźnie w codziennych postawach i wyborach życiowych.

Pełen ekspresji i emocji był program artystyczny pn. „Niech łączy nas Patriotyzm” przygotowany przez gimnazjalistów z Borzęcina. Występ rozpoczęto walcem odtańczonym z wielką delikatnością i gracją. Taniec miał przypomnieć czas swobody, wolności i świetności naszego kraju. Następnie na scenę wkroczył „tyran”. Przedstawiono okres niewoli, ukazując poświęcenie młodzieży podczas walki w Powstaniu Warszawskim. Szczególną uwagę zwrócono na pokazanie represji wobec bohaterów. Wspomniano również osoby z Borzęcina, które poniosły bohaterską śmierć w obronie Ojczyzny. Młodzież ukazała sylwetki „żołnierzy wyklętych”.

Koniec wojny – 8 maja 1945 r. nie oznaczał pełnej wolności narodu polskiego. Ziemie polskie zajęła Armia Czerwona. Wyklęci – to ci, którzy nie uznali końca wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu – obok nazizmu – zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom nowego agresora, lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandy. Nie mogli zwyciężyć zbrojnie, ani nawet ocalić swojego wizerunku – zaciążyło na nich na lata odium bandytów – akcentowano podczas występu. – Pod nazwą „Żołnierze Wyklęci” kryją się tysiące osób zrzeszonych w tzw. podziemiu niepodległościowym – Armia Krajowa Obywatelska, Narodowe Siły Zbrojne czy Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Byli to w większości młodzi ludzie! Piękne dziewczyny, przystojni mężczyźni urodzeni i wychowani w II Rzeczpospolitej, która do serca brała słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna! Te wartości uważali za motto swego życia. Nie przyjmowali ze strony władz komunistycznych oferty spokoju za milczenie, oferty stanowisk za odrzucenie prawdy, nie zgadzali się na zło.

Wspominano: Danutę Siedzikównę pseudonim Inka, Łukasza Cieplińskiego pseudonim Pług, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalec, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batory, Karola Chmiela, Witolda Pileckiego, ps. „Witold”, „Druh” czy Józefa Franczaka – pseudonim Lelek. Pamiętano także o Władysławie Pudełek i jego bracie Mieczysławie – mieszkańcach Borzęcina walczących przeciwko komunistom w oddziale Kazimierza Jachimka, zastrzelonych, zakopanych w Brzesku na cmentarzu w bezimiennej mogile. Ich rodziny były szykanowane przez komunistyczne władze. Wielu siedziało w więzieniach, np. Władysław Bąk i Józef Kopacz.

Przedstawienie zakończyła przysięga złożona przez występujących: „My młodzież polska, Przysięgamy pamiętać o odwadze naszych przodków, Kochać Ojczyznę i chronić wspólne dobro, Służyć Ziemi polskiej i budować jej przyszłość. Pamiętamy i wytrwamy! – Bóg! Honor! Ojczyzna!”.

Podczas swoich prezentacji młodzież wykorzystała różnorodne formy prezentacji: recytację, śpiew piosenek powstańczych, klasyczną inscenizację, jak również teatr cieni. Występ zakończono odtańczeniem mazura. – Ten dynamiczny i wesoły polski taniec narodowy symbolizował radość z faktu, iż we współczesnych czasach możemy cieszyć się wolnością i niepodległością – komentuje Kinga Białek, dyrektor Zespołu Szkół w Borzęcinie.

Podczas prób, niemalże od początku września, uczniowie wraz z opiekunami poświęcili wiele czasu na przygotowanie profesjonalnego występu. Aktorzy i tancerze reprezentujący zespół szkół to: Justyna Duda, Paulina Chudyba, Szymon Szafrański, Milena Wiśniewska, Iwona Kapuścińska, Mateusz Ciochoń, Kamil Siudut, Sebastian Zając, Iwona Chmura, Karolina Kubala, Gabriela Siudut, Aneta Wesołowska, Łukasz Wojdak, Bartosz Sacha, Przemysław Wójcik, Marcin Nowiński, Norbert Kułak, Maria Czaja, Anna Pudełko, Natalia Michalec, Mateusz Michalec, Anna Sworniowska, Piotr Kobyłecki, Marcin Białek, Szymon Bolek, Katarzyna Antos, Adrian Kupiec, Oliwia Piotrowska, Natalia Wojdak, Agnieszka Dudek, Ada Grocholska, Jakub Mazur, Laura Wesołowska, Mateusz Kózka, Kamil Kózka, Dawid Burzawa, Robert Górak, Igor Kwaśniak, Dawid Siudut, Natalia Grocholska.

Oprócz uczniów, ogromną pracę w przygotowanie wspaniałej uroczystości z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włożyły nauczycielki z Zespołu Szkół w Borzęcinie: Renata Sobota, Anna Ostrowska, Beata Staśko, Joanna Bodzioch. Wszystkim uczniom przygotowującym uroczystość, jak również opiekunom składam serdeczne podziękowania za trud i czas poświęcony ukazaniu postaw patriotycznych kształtowanych w Zespole Szkół. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę rodziców, którzy wspierali swoje dzieci i zachęcali je do zaprezentowania swoich talentów przed społecznością Borzęcina. Spotkanie przepełnione patriotyzmem stanowiło doskonałą lekcję historii nie tylko dla młodego pokolenia, ale dla wszystkich przybyłych – mówiła dyrektor Białek.

Na koniec uroczystości, przy akompaniamencie muzyka Roberta Sowy, rozśpiewała się publiczność. Z gardeł ponad dwustu osób bez żadnego skrępowania, a wręcz przeciwnie – z werwą i radością – usłyszeliśmy m.in. „Piechotę”, „Pierwszą Brygadę”, „O mój rozmarynie”, „Pierwszą Kadrową” i wiele innych patriotycznych pieśni, których tekst wyświetlany był na dużym ekranie.

Aby tradycji stało się zadość, imprezę zakończono tradycyjną, wojskową grochówką, przygotowaną przez pracownice GOK Borzęcin.

Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Zespół Szkół w Borzęcinie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Parafia Narodzenia NMP w Borzęcinie.

Piotr Kania

foto: Andrzej Gruca  

Powiązane artykuły

Back to top button