Aktualności

Plany Gminy Brzesko na 2012 rok

Podsumowaniem inwestycji gminnych w 2011 roku, rozpoczął konferencję prasową burmistrz Brzeska  – Grzegorz Wawryka.  Z najważniejszych wymienił ukończenie budowy Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, rewitalizację brzeskiego rynku, magistralę wodociągową Bochnia-Brzesko, modernizację ulicy Solskiego oraz mające się zakończyć w II kwartale,  prace związane z  remontem brzeskiego dworca PKP.  
Wiele inwestycji w 2012 roku to kontynuacja podjętych wcześniej działań ale także podjęcie nowych globalnych wyzwań, przed jakimi staje gmina w obliczu rozbudowy węzła komunikacyjnego Kraków-Tarnów-Nowy Sącz.
Gmina Brzesko nadal będzie kanalizowana,  powstaną kolejne kilometry wodociągu w Porębie Spytkowskiej, spora część funduszy zostanie przeznaczona na budowę chodników, które będą powstawały we współpracy z  Powiatem Brzeskim.  Chodniki powstaną między innymi  na Buczu /od Domu Strażaka/ , w Jadownikach /ul. Witosa/ i w Brzesku /ul. Okocimska/.  W planach na ten rok znajduje się też modernizacja Domu Ludowego w Jadownikach.
W dalszej perspektywie  Brzesko stawia na współpracę z  dużymi przedsiębiorstwami, które ulokowały swe siedziby właśnie w tym mieście.  Z Firmą Carlsberg planowana jest przebudowa ulicy Browarnej, prowadzone są również rozmowy z  firmą Can-Pack, która bardzo prężnie się rozwija na rynkach zagranicznych – w Maroko, Finlandii i Rosji.
W brzeskim magistracie podjęto kroki zabezpieczające  grunty pod zjazd z autostrady na Pomianowskim Stoku,  będzie wykonana także dokumentacja  zjazdu w kierunku północnym na Szczurową.  Intensywnie ma się też rozwijać rejon stacji PKP w miejsce obecnego parkingu – powstanie duży parking,  a obecny wiadukt i trasy kolejowe, będą poddane gruntowej przebudowie, być może powstanie nowy dworzec towarowy. .  Powstaną  nowe strefy  gospodarcze.  To wszystko będzie poprzedzone działaniami oszczędnościowymi, mającymi na celu zredukowanie zadłużenia, będącego  istotnym elementem wkładu własnego  gminy w nowe projekty funduszów unijnych.
Na koniec spotkania głos zabrał przewodniczący osiedla Kopaliny-Jagiełły –  Edward Knaga, który zdecydowanie zaprzeczył jakoby mieszkańcy jego osiedla blokowali rozpoczęcie remontu ulicy Leśnej, którą tymczasowo przebiegać będzie zjazd z autostrady. Popieramy porozumienie zawarte pomiędzy starostwem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu ulicy Leśnej – mówi przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły  –Stanowczo protestujemy przeciw antyspołecznym działaniom Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi „Kopaliny”. Kilka osób zrzeszonych w tym stowarzyszeniu, wbrew woli większości mieszkańców, uzurpuje sobie prawo do reprezentowania całej społeczności, prowadząc działania protestacyjne przeciw modernizacji ulicy Leśnej. Nasze oburzenie budzi fakt, że garstka osób sabotuje tę niezwykle potrzebną inwestycję, nie zważając na opinię wszystkich mieszkańców osiedla, miasta i całego powiatu.
Swojego przewodniczącego popiera 165 osób, które swoje niezadowolenie z działań  stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi „Kopaliny”, wyraziło listem do burmistrza Brzeska.

Konferencja prasowa Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki :: z lewej Naczelnik wydziału ITiK Bogdan Dobranowski

Przewodniczący Osiedla Kopaliny-Jagiełły :: Edward Knaga

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button