Aktualności

Podpisano umowę na realizację II etapu odbudowy dróg „Wały”


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol sp. z o.o. z Krakowa będzie wykonawcą kolejnego etapu odbudowy dróg gminnych Wał Prawy, Wał Lewy w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. W dniu 15 maja br. podpisano stosowną umowę na realizację inwestycji, w zakresie której przewiduje się prace na łącznej długości odbudowywanych odcinków 2 kilometry 685 metrów. Zadanie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj – Wybuduj”, a jego łączny koszt zamyka się kwotą 5 milionów 200 tysięcy złotych. Termin realizacji zadania określono na 30 listopada br. Inwestycja, której całkowity koszt szacuje się na około 13 milionów złotych polega na wzmocnieniu i uszczelnieniu wału, po którego koronie prowadzone są drogi gminne palisadą betonową, w tym z pali DSM oraz wykonaniu przeciwpowodziowego muru zaporowego o wysokości 1 metra wraz z barierą zabezpieczającą, odwodnieniu drogi, utwardzeniu zjazdów i odbudowie nawierzchni drogi. Przypomnijmy, że w 2011 roku zrealizowano dwa pierwsze etapy odbudowy dróg Wał Prawy, Wał Lewy w Borzęcinie. Prace wówczas prowadzono na odcinku 2 kilometrów 660 metrów, a ich łączny koszt zamknął się kwotą ponad 5,9 miliona złotych.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Borzęcina. Kontynuowane będą prace, które pozwalają nie tylko na odbudowę gminnych dróg, ale również na ich zabezpieczenie przeciwpowodziowe tak, aby ponownie w przypadku zdarzenia powodziowego nie ponosić kosztów na ich odbudowę – mówi wójt Borzęcina, Janusz Kwaśniak. – Planowany zakres prac pozwoli na realizację zadania w blisko 90 % jego planu. Do wykonania pozostanie kilkaset metrów barier ochronnych wraz ze wzmocnieniem korpusu wału i odbudową drogi na lewej stronie rzeki Uszwicy. Pozostałe prace przewiduje się zrealizować najpóźniej w 2013 roku.

Szczegółowy zakres prac przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego dróg gminnych wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowane w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą typu palisady wraz z systemem przestawnych ścian przeciwpowodziowych, wykonanie odwodnienia drogi i przeprowadzenie przez konstrukcje zabezpieczenia wraz z montażem klap zwrotnych, wykonanie zjazdów w międzywala utwardzonych płytami ażurowymi oraz odbudowę nawierzchni bitumicznej drogi na przedmiotowych odcinkach wraz z wykonaniem miejscowo podbudowy z kruszywa łamanego.

Powiązane artykuły

Back to top button