Aktualności

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy obwodnicy Przyborowa i Rudy-Rysia

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano umowę dotyczącą współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”. Inwestycja jest wspólnym zadaniem Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego oraz gmin Borzęcin, Brzesko i Szczurowa, a jej realizacja planowana jest przy udziale środków z Funduszy Europejskich. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, radni województwa Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia oraz przedstawiciele samorządów. Gminę Borzęcin reprezentowali: Wójt Gminy Janusz Kwaśniak oraz Skarbnik Joanna Baczyńska.

Podpisana umowa dotyczy wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę obwodnicy Przyborowa i Rudy Rysia wraz ze zjazdami do Stref Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku i w Buczu.

Bardzo się cieszę, że mamy dobre informacje dla mieszkańców powiatu brzeskiego. Udało się wytworzyć wspólną synergię pomiędzy województwem, powiatem oraz gminami i teraz finansujemy projektowanie inwestycji. Dziękuję radnym województwa Annie Mikosz i Piotrowi Dziurdzi, że jesteście Państwo ambasadorami tego projektu i wspólnie w sejmiku podejmujemy słuszne decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie brzeskim – mówił podczas uroczystego podpisania umowy Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym krokiem w kierunku budowy obwodnicy Przyborowa i Rudy-Rysia. Wypracowane w toku wielu spotkań rozwiązania zabezpieczają interesy wszystkich stron. Projektowana droga nie tylko wyprowadzi ruch pojazdów poza zwartą zabudowę tych miejscowości, ale także stworzy dogodny układ komunikacyjny dla Stref Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku i w Buczu – podkreślał Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Niezmiernie się cieszę, to jest historyczna chwila dla Powiatu Brzeskiego. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla regionu, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale też dla rozwoju gospodarczego. Cieszę się, że nawiązano to porozumienie, a dzięki współpracy samorządu województwa i jednostek samorządu terytorialnego zyska cały region brzeski – mówiła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających jego realizację. Nowy odcinek trasy rozpocznie rondo u zbiegu istniejącej DW768 i ul. Zagrodzkiej w miejscowości Bucze, a jej koniec wyznaczono na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 768. Długość nowego odcinka drogi wojewódzkiej to około 6,5 km. Ponadto w ramach zadania planowana jest m.in. budowa dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich na ciekach i rowach z funkcją przejść dla zwierząt tj. mosty, wiadukty, estakady czy przepusty. Powstaną też chodniki oraz oświetlenie drogi.

Wartość inwestycji to kwota 1 334 550 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie 922 250 zł. Reszta kwoty w wysokości 412 300 zł pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego i uczestniczących w projekcie Jednostek Samorządu Terytorialnego wg następującego podziału: Województwo Małopolskie 50% kosztów, tj. 206 150 zł i Jednostki Samorządu Terytorialnego (Powiat Brzeski, Gmina Borzęcin, Miasto Brzesko, Gmina Szczurowa) 50% kosztów, tj. 206 150 zł – po 51 537,50 zł każda ze stron. Inwestorem jest Województwo Małopolskie, a termin opracowania niezbędnej dokumentacji planowany jest na lata 2022-2023.

Powiązane artykuły

Back to top button