Aktualności

Podsumowano Projekt Ekoszkoła – Ekoprzedszkole 2017

7 czerwca 2017 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła 2017, Ekoprzedszkole 2017”. Ekologiczny Konkurs „Ekoszkoła” organizowany jest już od 10 lat przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 70 przedszkoli, 34 szkoły podstawowe oraz 9 gimnazjów z ponad dwudziestu powiatów Małopolski: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, wadowickiego, wielickiego oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Projekt podzielony został na 5 etapów, z czego 4 adresowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a ostatni – piąty – do przedszkoli. W każdym z nich, szczególnie w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniowie i szkoły musiały wykazać się innymi umiejętnościami. Ostatecznie, po zsumowaniu punktów, ustalono zwycięzców poszczególnych kategorii. Wśród szkół podstawowych najlepsza była Szkoła Podstawowa w Ostrowie, a wśród gimnazjów – Publiczne Gimnazjum w Borzęcinie. Obie szkoły otrzymały tytuł Ekoszkoła 2017. Wśród przedszkoli zwyciężyło Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych placówek.

Nad właściwym przebiegiem całego projektu, na różnych jego etapach czuwała komisja konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w składzie: Piotr Kania – przewodniczący Komisji w Rundzie I, II i V – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Bożena Nowak – przewodnicząca Komisji w Rundzie III i IV – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie oraz członkowie Komisji: Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Jerzy Zawartka – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk-Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, Krzysztof Musiał – główny specjalista ds. ochrony środowiska Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Danuta Liszka – nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, Teresa Przeklasa – nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Wojniczu, Magdalena Latawska-Honkisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie, Mieczysława Seruś – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie.

Projekt współorganizowany był przez: Małopolskie Kuratorium Oświaty, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Borzęcinie Dolnym pod patronatem: Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Powiatu Brzeskiego, Starosty Powiatu Tarnowskiego, Wójta Gminy Borzęcin oraz instytucji: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska.

Runda I została rozstrzygnięta 17 maja br. w Borzęcinie. Tutaj 3-osobowe drużyny uczniowskie miały do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem parków: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Rywalizowało 31 zespołów uczniów z „podstawówek’’ i 9 drużyn ze szkół gimnazjalnych.

W kategorii szkół podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa z Borzęcina Dolnego. Na kolejnych miejscach uplasowały się Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej. Wyróżniono szkoły w Przyborowie, Nr 5 w Chrzanowie oraz „podstawówkę” z Mochnaczki Wyżnej.

Wśród gimnazjalistów, po raz drugi z rzędu, test wiedzy najlepiej napisali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie. Kolejne miejsca zajęli: Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie oraz Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Borzęcinie.

W rundzie II oceniano prace plastyczne przedstawiające środowisko przyrodnicze danej miejscowości, a w niej ciekawe okazy fauny i flory charakterystyczne dla danej gminy. Prace plastyczne nadesłało 32 szkoły podstawowe oraz 7 gimnazjów.

Jury brało pod uwagę: zaprezentowane bogactwo środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem cennych okazów naturalnej fauny i flory swojej miejscowości/gminy, walory edukacyjne pracy, zgodność tematyczną, jakość i estetykę wykonanej pracy.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Radłowskiej. Druga była Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie, a trzecia Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Słopnicach.

Wyróżnienia: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie, Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie.

Wśród gimnazjalistów najlepsi byli uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej. Za nimi uplasowały się: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku oraz Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie.

W rundzie III oceniano prezentację multimedialną z przebiegu działań ekologicznych. Prezentacje przygotowało 6 gimnazjów i 28 szkół podstawowych. Kryteriami oceny były: różnorodność podejmowanych działań wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, wykonanie prezentacji.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Ryglicach przed Szkołą Podstawową w Woli Radłowskiej oraz Szkołą Podstawową w Mochnaczce Wyżnej. Wyróżnienia przyznano Szkole Podstawowej w Bistuszowej oraz Szkole Podstawowej w Rdziostowie.

Spośród gimnazjów najlepsi okazali się: Gimnazjum w Gnojniku, Gimnazjum w Borzęcinie i Gimnazjum w Laskowej.

W rundzie IV oceniano sprawozdanie pisemne z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy. W tej rundzie oceniono pracę 23 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Kilka nadesłanych prac nie spełniło określonych w kryteriach konkursu warunków. Spośród szkół podstawowych przyznano I miejsce dla Szkoły Podstawowej w Niegowici, II miejsce dla Szkoła Podstawowej w Przyborowie, a III dla Szkoły Podstawowej w Winiarach. Zdecydowano także o wyróżnieniu dla: Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej.

W kategorii gimnazjum kilka nadesłanych prac nie spełniło określonych w kryteriach konkursu warunków, stąd komisja konkursowa zdecydowała nie przyznawać miejsc, a wyróżnienia dla gimnazjów biorących udział w tym etapie Projektu. Wyróżniono: Gimnazjum w Woli Radłowskiej, Gimnazjum w Borzęcinie i Gimnazjum Nr 1 w Radgoszczy.

W rundzie V oceniano prace plastyczne nadesłane przez przedszkola. Tematyką konkursu była: „Ekologia w moim przedszkolu/oddziale przedszkolnym”. Prace plastyczne dosłało 70 przedszkoli. Jury brało pod uwagę: świadomość ekologiczna dzieci, współudział dzieci w wykonaniu pracy plastycznej, zgodność tematyczną pracy, walory edukacyjne pracy, jakość i estetykę wykonanej pracy. Komisja powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przyznała: I miejsce dla Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu, II miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 33 w Krakowie, a III miejsce Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 104 im. Małego Księcia w Krakowie. Wyróżniono: Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Nowym Sączu, Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paleśnicy, Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie, Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku, Przedszkole im. „Barbórki” w Bolesławiu, Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach, Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Maluszka” w Modlnicy, Publiczne Przedszkole w Biesiadkach, Szkoła Podstawowa w Karniowie Punkt Filialny w Czulicach – Oddział Przedszkolny oraz Przedszkole Publiczne Nr 1 w Zakliczynie.

Podczas uroczystości Piotr Kania podziękował wszystkim – patronom za udzielone wsparcie i ufundowane nagrody. Są to:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Prezes Małgorzata Mrugała i członek Rady Nadzorczej, Radny Wojewódzki Adam Kwaśniak;
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa,
  • Wojewoda Małopolski – Józef Pilch
  • Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak
  • Starostwo Powiatowe w Brzesku – Starosta Andrzej Potępa
  • Starostwo Powiatowe w Tarnowie – Starosta Roman Łucarz
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Jerzy Zawartka
  • Cecylia Czaja – sponsor konkurs indywidualnie
  • Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Dyrektor Kania zwrócił też uwagę zebranym w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie na rolę delegatury kuratorium w promocji idei i organizacji konkursu. – Projekt nie miałby takiego charakteru i zasięgu gdyby nie przychylność dyrektora Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, pana Artura Puciłowskiego. Dziękuję za kontunuowanie inicjatywy Ekoszkoły – Ekoprzedszkola, pomoc i zaangażowanie pracowników delegatury. Szczególne podziękowania kieruję na ręce pani Bożeny Nowak, która współtworzyła nasz Projekt na różnych jego etapach, doradzając w sprawach merytorycznych, oceniając uczniów we wszystkich rundach, angażując się w prace projektowe przez wiele dni, często – oczywiście – kosztem innych spraw. Serdeczne podziękowania składam Cecylii Czaja – dyrektor szkoły podstawowej w Borzęcinie Dolnym za pomysł, ciągłą pracę i poświecenie dla idei „Ekoszkoły” „Ekoprzedszkola” oraz moim współpracownikom z Ośrodka Kultury w Borzęcinie – mówił.

Głos zabrała także Cecylia Czaja pomysłodawczyni Projektu i jego współorganizatorka, która podziękowała dyrektorowi Kani za zaangażowanie i wielotygodniową pracę przy Konkursie. Zwróciła się także do uczestników: nauczycieli, uczniów, dzieci i opiekunów. – Zaangażowanie w Projekt wymaga dużego wkładu pracy, jednak trud ten przynosi rezultaty nie tylko dziś w postaci zajętych miejsc na podium czy wyróżnień. Efekty edukacji ekologicznej będą procentować w przyszłości. Wspólnie podejmujemy działania aby to wspaniałe dziedzictwo jakim jest przyroda przekazać we właściwym stanie kolejnym pokoleniom. Jeszcze raz dziękuję współorganizatorom Projektu i wszystkim w jakikolwiek sposób zaangażowanym – komentowała.

Już wiadomo, że następna edycja Projektu Ekoszkoła – Ekoprzedszkole zmieni częściowo swoją formułę i wymiar. Szczegółów należy szukać na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty.        

(p)

Powiązane artykuły

Back to top button