Aktualności

Policjant, który mi pomógł

Od 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji konkursu „Policjant, którymi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Kandydatów do VII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2014 r.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl. Zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button