Aktualności

Pomoc na odnawianie zabytków

Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie operacji z zakresu

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w dniach: od 13 do 28 kwietnia 2017 roku.

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy dedykowane są tym podmiotom, które planują odnawiać lokalne zabytki. Limit dostępnych środków wynosi 120 tys. zł. Wartość jednego projektu nie może być niższa niż 50 tys. zł, z tym że wsparcie, które jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, wynosi w zależności od rodzaju podmiotu składającego wniosek 70% (m.in. przedsiębiorcy, osoby fizyczne) lub 80% (organizacje pozarządowe). Jedynie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych dofinansowanie to wynosi 63,63%.  

Szczegółowych informacji o naborach oraz o warunkach i możliwości składania wniosków udziela Biuro LGD – Waryś 327 A, tel. 14 684 66 66.

Powiązane artykuły

Back to top button