Aktualności

Ponad milion złotych na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Marka Harnaś podsumowuje program „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”.

W ramach programu „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”, marka przewidziała ponad 1 100 000 złotych na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Powstał też specjalny fundusz szybkiego reagowania
na potrzeby sprzętowe strażaków.

Celem programu „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników” było wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych przez stworzenie możliwości ich doposażenia, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką ochotnicy pełnią w swoim otoczeniu
i zwiększenie świadomości wyzwań, z jakimi druhny i druhowie mierzą się na co dzień.

Program dawał Ochotniczym Strażom Pożarnym możliwość pozyskania dofinansowania bezpośrednio m.in. przez udział w konkursie internetowym oraz w loterii dla punktów sprzedaży marki Harnaś. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej [ZOSP RP] powołał ponadto Fundusz „Rezerwy Natychmiastowej Sprzętu i Wyposażenia”, którego celem jest szybkie odtwarzanie zasobów sprzętu OSP poszkodowanych w działaniach ratowniczych w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji kryzysowych i katastrof znacznych rozmiarów. Od początku istnienia Funduszu, do chwili obecnej, w kilkudziesięciu OSP z całej Polski pomyślnie odtworzono zasoby utraconego sprzętu i umundurowania. Zakupy dla OSP są możliwe dzięki środkom przekazywanym przez sponsora, z którym Związek OSP RP podpisał umowę. Marka Harnaś przeznaczyła na niesienie pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym ponad 1 100 000 zł. Dysponentem Funduszu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wsparcie dla OSP będzie realizowane do wyczerpania zasobów finansowych.

Poza funduszem rezerw, którym zarządza ZOSP RP, do najważniejszych elementów programu należały konkurs internetowy i loteria dla sklepów.

W konkursie dla internautów, który trwał od 9 sierpnia do 30 września, pełnoletni sympatycy Ochotniczych Straży Pożarnych mogli głosować na wybrane OSP za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. 10 spośród nich z największą liczbą głosów otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. złotych każda. W sumie oddano 355 tysięcy głosów.

Od 1 lipca do 30 października trwała również ogólnopolska loteria wśród punktów sprzedaży marki Harnaś. Poszczególne sklepy, deklarując chęć uczestnictwa w loterii, wskazywały jednocześnie wybraną Ochotniczą Straż Pożarną, jako beneficjenta ewentualnej wygranej. W ten sposób wylosowane jednostki OSP otrzymały bony na zakup sprzętu o wartości 3 tys. zł. każdy.

Pula nagród obu działań wyniosła łącznie 275 tys. zł.

O programie dla strażaków ochotników marka Harnaś informowała na opakowaniach produktu oraz od lipca w kampanii reklamowej w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych i w Internecie.

– Strażacy Ochotnicy każdego dnia poświęcają swój czas, nierzadko ryzykując zdrowie i życie, aby nieść pomoc tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna. To cisi bohaterowie o wielkim sercu. W wypełnianiu ich misji istotnym wsparciem jest specjalistyczny sprzęt, którego nigdy nie jest za wiele. W odpowiedzi na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych zaproponowaliśmy program, który stworzył szansę na doposażenie strażaków ochotników. Jest on jednocześnie wyrazem wdzięczności za ogromne zaangażowanie i poświęcenie – mówi Barbara Rozbicka-Śledź, Junior Brand Manager marki Harnaś.

„Harnaś wspiera Strażaków Ochotników” to ogólnopolski program realizowany przez należącą do Carlsberg Polska markę Harnaś.

Powiązane artykuły

Back to top button