Aktualności

Porozumienie o współpracy między brzeską Policją a Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

Przed uczniami klas z blokiem przedmiotów policyjnych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku otworzyły się nowe możliwości edukacji. To dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy między dyrekcją szkoły a Komendą Powiatową Policji w Brzesku.

Dzisiaj, 30 maja br. w brzeskiej jednostce Policji, dyrektor szkoły Halina Podolańska-Nabożny, oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Bogusław Chmielarz podpisali porozumienie. Określa ono zasady współpracy stron przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych. Program zajęć ma pomóc przyszłym absolwentom, którzy będą chcieli swoją zawodową ścieżkę związać z policyjnym mundurem. Komenda Policji oraz szkoła będą współpracować ze sobą m.in. w celu przekazywania uczniom wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji, prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych dotyczących popularyzacji służby w Policji oraz udzielania pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów. 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button