Aktualności

Promocja książki „650 lat parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie”

7 września rozpoczęto uroczystości jubileuszowe 650-lecia parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie, które potrwają do 14 września. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Na jubileusz przybyli także liczni księża, rodacy, goście i pielgrzymi. Po Mszy św. miała miejsce procesja oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz proboszcza parafii ks. prałata Czesława Paszyńskiego.

Podczas okolicznościowego spotkania odbyła się promocja publikacji „650 lat parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie”, która powstała w ramach projektu realizowanego przez parafię Borzęcin pt. „Wydanie publikacji upamiętniającej 650 lat kultury chrześcijańskiej na ziemi borzęcińskiej, utworzenie stałej ekspozycji oraz organizacja imprezy promującej”. Projekt realizowany był przy pomocy środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu. Celem operacji jest aktywizacja społeczności, rozwijanie turystyki oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. Autorki książki Beata Staśko i Joanna Bodzioch przybliżyły zebranym zarys publikacji oraz podziękowały wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wkład w jej przygotowanie. Zebrani goście otrzymali pamiątkowe albumy oraz okolicznościowe medale.

Przemówienia wygłosili wójt Janusz Kwaśniak, abp Zygmunt Zimowski oraz ks. prał. Czesław Paszyński. Wikariusz parafii ks. Rafał Zielonka odczytał także okolicznościowy list od przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego Kazimierza Barczyka. Słodkim akcentem spotkania był tort jubileuszowy, na którym widniał herb Gminy Borzęcin. Spotkanie umilała kapela oraz Zespół Pieśni i Tańca „Borzęcanie”.

Tekst: Joanna Bodzioch

Zdjęcia: Magdalena Serwa

Powiązane artykuły

Back to top button