Aktualności

Przedszkole z Borzęcina Górnego zdobyło tytuł PRZEDSZKOLA W RUCHU w roku szkolnym 2013/2014.

Podejmując decyzję o włączeniu się naszego przedszkola w akcję „Ćwiczyć każdy może”, promowanej przez Ministerstwo Edukacji w ramach ROKU SZKOŁY w RUCHU, mieliśmy na uwadze bardzo ważne cele jakie jej przyświecają, czyli promowanie aktywnego stylu życia, szerzenie kultury fizycznej, a przede wszystkim zachęcanie dzieci i rodziców do ćwiczeń i aktywności ruchowej.

Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Wynikają z tego konkretne zadania, które przedszkole realizuje w ramach podstawy programowej oraz podczas zajęć dodatkowych. Przykładamy do nich szczególnie dużo uwagi i pomimo bardzo skromnych warunków lokalowych w jakich funkcjonuje przedszkole, dokładamy starań, by dzieci miały jak najlepsze możliwości rozwijania własnej aktywności ruchowej. Zajęcia ruchowe w przedszkolu mają formę codziennie prowadzonych zestawów ćwiczeń porannych oraz zestawów ćwiczeń ruchowych prowadzonych dwa razy w tygodniu z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań metodycznych.

Często organizujemy również zajęcia i zabawy ruchowe na hali sportowej i w sali zabaw Zespołu Szkół w Borzęcinie wyposażonej w ramach programu „Radosna Szkoła”. Nasze dzieci systematycznie bawią się w ogrodzie zabaw, którego część przeznaczona została dla dzieci przedszkolnych. Ponadto, przy sprzyjających warunkach pogodowych korzystamy z kompleksu boisk sportowych ORLIK w Borzęcinie. Dwa razy w roku wyjeżdżamy na pikniki do Domu Ludowego w Warysiu, gdzie na boiskach sportowych organizujemy zabawy ruchowe na świeżym powietrzu dla wszystkich przedszkolaków. W każdej grupie odbywają się również zajęcia z rytmiki, podczas których dzieci uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych, ćwiczą elementy tańców oraz doskonalą ogólną sprawność ruchową.

Rozwijaniu aktywności ruchowej sprzyja również umiejętne wykorzystanie infrastruktury sportowej, która znajduje się na terenie naszej Gminy oraz współpraca z instytucjami, które zajmują się działalnością sportową.

W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Panem Mariuszem Zabiegałą – instruktorem sportowym na Kompleksie boisk sportowych ORLIK, który zorganizował zabawy ruchowe dla dwóch grup dzieci 5-6 letnich. Ciekawe zabawy z elementem rywalizacji bardzo spodobały się dzieciom.

Ponadto we współpracy z Klubem Sportowym „SOKÓŁ BORZĘCIN”, zorganizowaliśmy zawody sportowe dla dzieci z przedszkoli i oddziałów „0” z Gminy Borzęcin, które odbyły się dnia 26.03.2014 roku. W zawodach wzięło udział 6 dziesięcioosobowych drużyn z przedszkoli: W Bielczy, Przyborowie, Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym i oddziałów „0”: Zespołu Szkół w Borzęcinie i Społecznej Szkoły Podstawowej w Łękach. Pan Stanisław Klisiewicz – Prezes SOKOŁA i Pan Mariusz Zabiegała – instruktor sportowy pomogli nam zorganizować zawody, a dyrektor Zespołu Szkół w Borzęcinie, Pani Kinga Białek udostępniła nam halę sportową do przeprowadzenia zawodów. Nagrody (puchary, zabawki i słodycze) ufundowali dzieciom: Pan Stanisław Klisiewicz i Przedszkole w Borzęcinie Górnym. Patronat honorowy nad zawodami objął Wójt Gminy Borzęcin – Pan Janusz Kwaśniak.

Ważnym elementem w pracy nauczyciela przedszkola jest współpraca z rodzicami. Codzienny kontakt i rozmowy, przekazywanie informacji o postępach dziecka pozwala na wsparcie rodziców w odkrywaniu zainteresowań, pasji i talentów dzieci. W związku z tym nauczyciele, gdy zachodzi potrzeba, często przekazują takie informacje rodzicom. Dzięki temu kilkoro z naszych wychowanków uczęszcza na zajęcia taneczne w GOK i treningi sportowe SOKOLICH ORLIKÓW. Współpraca z rodzicami obejmuje również organizowanie dla nich zajęć otwartych i imprez. Dla dzieci i rodziców zorganizowaliśmy ciekawe spotkanie na hali sportowej ph. BAWIMY SIĘ NA SPORTOWO. Aktywne zabawy ruchowe przy muzyce w formie aerobiku, ćwiczenia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego W. Sherborne i metody Labana, przyniosły wszystkim wiele radości i satysfakcji. Na zakończenie spotkania, każdy rodzic otrzymał przygotowaną przez nas ulotkę z informacjami o wpływie ruchu na rozwój dziecka przedszkolnego.

Realizacja wszystkich zadań w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” sprawiła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało naszej placówce tytuł „Przedszkola w ruchu” w roku szkolnym 2013/2014. Jesteśmy z tego bardzo dumni, gdyż tytuł ten uzyskało tyko 3 przedszkola i 11 szkół z powiatu brzeskiego.

Maria Gibała, dyrektor przedszkolaPowiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button