Aktualności

„Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”

Już od grudnia będzie można publicznie zapoznać się z planami gminy Brzesko, dotyczącymi opracowania dzielnicy przemysłowej. Projektem planu objęty jest teren o powierzchni 178 ha położony we wschodniej części miasta Brzeska i północnej części Jadownik. Od północy granica przebiega wzdłuż magistrali kolejowej Kraków-Medyka, od zachodu wzdłuż ul. Solskiego, biegnącej w ciągu DW 768, od wschodu terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenami upraw rolnych i leśnych, od południa doliną rzeki Uszwicy (granica przebiega tu wzdłuż bocznicy kolejowej).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko – „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa” zostanie przeprowadzona w dniu 07.01.2014 w Urzędzie Miejskim w Brzesku, początek o godz. 9.30

Bliższe informacje na ten temat, Gmina udostępnia na swojej stronie internetowej

http://www.brzesko.pl/index.php?strona=z/zmagistratu215

Powiązane artykuły

Back to top button