Aktualności

Razem kształtujmy świadomość i pokonajmy nowotwory krwi

Fundacja DKMS podsumowuje dotychczasową działalność na terenie poszczególnych województw. Pokazuje jednocześnie, że nadal istnieje ogromna potrzeba informowania społeczeństwa o problemie, jakim jest nowotwór krwi, z którego ucieczką i ratunkiem dla pacjentów jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. 20 maja 2016 r., przy okazji obchodów Światowego Dni Walki z Nowotworami Krwi, Fundacja DKMS posiłkując się wynikami badania przeprowadzonego przez TNS Polska pt.: „Nowotwory krwi, idea dawstwa szpiku i komórek macierzystych oczami Polaków”, zobrazowała potrzebę umacniania świadomości Polaków odnośnie dawstwa szpiku.

Tematykę idei dawstwa szpiku w świadomości Polaków należy rozpatrywać w kontekście poszczególnych regionów Polski. Na podstawie danych – 914 016 zarejestrowanych potencjalnych Dawców szpiku komórek macierzystych w bazie Fundacji DKMS oraz stosunku tej sumy do liczby mieszkańców poszczególnych województw, można oszacować procent populacji danego województwa, cieszącego się statusem potencjalnego Dawcy.

Dla nas każda nowa, zarejestrowana osoba jest ważna i wyjątkowa, jest kimś, kto może dać choremu jedyną szansę na dalsze życie. Poszerzanie bazy potencjalnych Dawców szpiku jest możliwe dzięki przeprowadzanym w ciągu całego roku, z pomocą tysięcy wolontariuszy, szeregom różnorodnych inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie wiedzy i wrażliwości społecznej w zakresie dawstwa szpiku. Podczas tych akcji dokonujemy rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych.

Dodatkowymi danymi, które pomogą zilustrować wiedzę Polaków, są ilości akcji zainicjowanych i przeprowadzonych przez wolontariuszy DKMS, połączone z wynikami liczby zarejestrowanych osób. Fundacja DKMS z dumą może podzielić się informacją, iż od początku 2015 roku do końca maja 2016 roku odbyło się 2569 Dni Dawcy Szpiku, które zaowocowały rejestracją 145 090 nowych potencjalnych Dawców w bazie Fundacji DKMS. 

Należy pamiętać – inicjacja Dnia Dawcy Szpiku jest prosta. Do przygotowania i przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych połączonych z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku potrzebna jest jedynie chęć oraz kontakt z DKMS. Niniejsza inicjatywa będzie wymagała zaangażowania, które jednakże wpłynie na sytuację pacjentów na całym świecie. Dodatkowo każda akcja, nieważne jak duża, buduje świadomość w Państwa regionie. Aby zainicjować akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych, wystarczy zgłosić taką chęć w formie mailowej wiadomości pod adresem: dziendawcy@dkms.pl

Fundacja DKMS chciałaby zaznaczyć, że te wydarzenia nie byłyby możliwe bez wsparcia i zaangażowania wielu ludzi, dla których bliskie są nasze działania – Dawców, Wolontariuszy, Rodzin i Bliskich Pacjentów, przedstawicieli firm i instytucji oraz Państwu. Bardzo Wam dziękujemy, Wasza pomoc jest nieoceniona! Także my, pracownicy Fundacji, każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej Pacjentów znalazło zgodnego Dawcę. Cieszymy się z każdej ukończonej pobraniem szpiku procedury, bo oznacza ona kolejną szansę na życie – w ubiegłym roku aż 1 016* chorych otrzymało ją dzięki naszym Dawcom.

Chcemy podzielić się z Państwem wspólnym sukcesem, który osiągnęliśmy dzięki właśnie Państwa wsparciu. Warto podkreślić, że z roku na rok grono potencjalnych Dawców komórek macierzystych i szpiku stale rośnie. Od momentu rozpoczęcia działalności Fundacji DKMS w Polsce, udało nam się zarejestrować ponad 921 000* osób, które podjęły świadomą decyzję o chęci niesienia bezinteresownej pomocy chorym na nowotwory krwi z całego świata. Waga tej decyzji jest ogromna, ponieważ bardzo często to właśnie przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego jest jedyną szansą Pacjenta na odzyskanie zdrowia. Wspaniałe jest to, że osoba zupełnie obca Pacjentowi, oddając swoje komórki, może sprawić, że wygra on walkę z chorobą. Na przestrzeni ostatnich 7 lat przeszło 3100* Dawców z bazy Fundacji DKMS Polska podzieliło się cząstką siebie z chorymi, dając im tym samym nadzieję na powrót do zdrowego życia. Nasi Dawcy pomagają Pacjentom cierpiącym na nowotwory krwi.

Niestety, musimy pamiętać, że mimo 26 milionów zarejestrowanych osób w bazach Dawców na całym świecie, to nadal są Pacjenci, dla których nie znajduje się zgodny genetycznie Dawca.

W dniu takim jak 28 maja – Światowym Dniu Walki z Nowotworami Krwi, na całym świecie głośno mówi się o problemie zachorowalności na nowotwory krwi. Z tej okazji Fundacja DKMS zleciła badanie, którego celem było dokładne poznanie postaw Polaków wobec chorób nowotworowych, a także ich świadomość tego, czym są nowotwory krwi. Ważnym elementem badania było również  zrozumienie postaw Polaków wobec dawstwa szpiku i komórek macierzystych oraz określenie obecnego kształtu i zakresu społecznej edukacji na ten temat.

– Przeprowadzone badanie to pierwsze tak szerokie badanie przeprowadzone na naszej populacji odnośnie tematyki dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi – ocenia prof. dr hab. n. med.  Roman Danielewicz, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie. – Jest to niezwykle ważne uzupełnienie naszej wiedzy na temat postaw polskiego społeczeństwa, co do tej odrębnej dziedziny onkologii i transplantologii. Wyniki tego badania mają aspekt praktyczny, dzięki uzyskaniu informacji o niedoborach wiedzy naszego społeczeństwa w tym obszarze, o funkcjonujących mitach i przekłamaniach oraz o pożądanych i właściwych formach przekazu dla dalszej edukacji społeczeństwa. Badanie to pokazuje także pozytywne nastawienie społeczeństwa do rejestru dawców szpiku, do oddawania szpiku i udzielania w ten sposób pomocy osobom potrzebującym leczenia poprzez przeszczepienie szpiku. Więcej informacji na temat wyników badań, znajdą Państwo pod linkiem: https://www.dkms.pl/pl/content/ipnowotwory-krwi-i-idea-dawstwa-szpiku-oczami-polak%C3%B3wmaj-2016

Powiązane artykuły

Back to top button