Aktualności

Razem przez życie – Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

Upłynęło ponad 50 lat od kiedy los połączył ich życie, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieli sobie sakramentalne „tak” i mimo różnych przeciwności losu dotrzymali przyrzeczenia, idąc przez życie razem. Ich wysiłek w budowaniu rodziny i udanego małżeństwa docenił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniając na wniosek Wójta Gminy Borzęcin Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Domu Kultury w Borzęcinie. Nie obyło się bez życzeń, toastów, wspomnień i wzruszeń. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Czesław Małek, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Tomala oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie z Dyrektorem Piotrem Kanią na czele.

Uroczystość rozpoczęto od mszy świętej odprawionej w intencji Jubilatów przez księdza proboszcza Mikołaja Pieca w kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Borzęcinie Górnym. W homilii skierowanej do zebranych ks. Marek Augustyn przypomniał małżonkom ten dzień sprzed ponad 50 lat, w którym stojąc przed ołtarzem składali sobie wzajemnie przysięgę miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej i zobowiązanie bycia razem aż do śmierci. – Historia każdego z Was jest inna, ale od chwili, kiedy Bóg pobłogosławił Waszą miłość staliście się jednym, już nie jako „ja” i „ty”, ale „my”. (…) I choć po tylu latach wiecie, że nie jesteście idealni, możecie być pięknym wzorem dla młodych małżeństw, które dziś tak często rozpadają się z błahych powodów. Dzielcie się swoim doświadczeniem, opowiadajcie o tym, co razem przeszliście, świadcząc o tym, że można pięknie przejść razem przez życie dochowując złożonej przysięgi małżeńskiej. (…) Wspierajcie się, nie żałujcie sobie dobrych i ciepłych słów, bądźcie cierpliwi i wyrozumiali dla siebie, a w chwilach trudnych wracajcie do tego momentu przy ołtarzu, kiedy wypowiadaliście „ślubuję”, „nie opuszczę”. Cieszcie się każdym wspólnym dniem i niech Wam Bóg błogosławi.

Po mszy świętej, dalsza część uroczystości odbyła się w sali Domu Kultury w Borzęcinie. Przemawiający do Jubilatów wójt Janusz Kwaśniak podkreślał wagę wydarzenia. – W tym pięknym dniu, jest dla mnie radością i zaszczytem spotkać się z Państwem, aby wręczyć przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale, wyrazić swoją wdzięczność i złożyć Serdeczne Jubileuszowe Życzenia. (…) Pół wieku wspólnego życia to czas obfitujący w piękne i szczęśliwe chwile, ale i niepozbawiony trosk i problemów. Wszystkie te przeżycia – radości i smutki, troski i obowiązki – związały Was jeszcze bardziej. Daliście z siebie wiele rodzinie i społeczeństwu. Pokazywaliście własnym przykładem jak żyć, jak odróżnić dobro od zła, kształtowaliście charakter, sumienie, patriotyzm swoich dorosłych już dzisiaj dzieci, wychowując je na dobrych obywateli. Stanowicie Państwo przykład Dobrych Rodzin.

Ceremonii uroczystego wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz dyplomów, pamiątek i kwiatów dokonał Wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Czesława Małka, Zastępcy Wójta – Tadeusza Żurka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Danuty Tomali. Otrzymali je z BORZĘCINA GÓRNEGO: Emilia i Józef Banasiowie, Maria i Władysław Ciochoniowie, Maria i Kazimierz Kaniowie, Emilia i Zbigniew Ostrowscy, Maria i Józef Rogóżowie, Natalia i Zdzisław Siudutowie. Z BORZĘCINA DOLNEGO: Aleksandra i Zdzisław Chmiołowie, Maria i Stanisław Jakubowscy, Maria i Józef Mazurowie, Anna i Alfred Satałowie. Z BIELCZY: Krystyna i Henryk Hynkowie, Maria Prus, Józefa i Stanisław Rogóżowie, Janina i Stanisław Rychliccy. Z PRZYBOROWA: Anna i Józef Cyganowie, Genowefa i Władysław Jagiełowie, Maria i Tadeusz Szpakowie, Zofia i Tadeusz Żurkowie. Pary z ŁĘK: Kazimiera i Zygmunt Grocholscy, Wanda i Stanisław Halikowie. Pary z WARYSIA to: Halina i Tadeusz Kaniowie, Bolesława i Tadeusz Wojdakowie.

Ponadto, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznaczenia: z Borzęcina Górnego: Irenie i Czesławowi Drągom, Izabeli i Janowi Klisiewiczom, Krystynie i Tadeuszowi Kułakom, Irenie i Tadeuszowi Pitasiom, Halinie i Józefowi Sasakom, Kazimierze i Stanisławowi Stochom. Z Bielczy: Wandzie i Józefowi Dudom, Stanisławie i Józefowi Gładyszom, Eulalii i Zdzisławowi Gurbiszom, Edwardowi Prusowi. Z Przyborowa: Władysławie i Janowi Bałabuchom. Z Łęk: Józefie i Stanisławowi Ciurusiom, Marii i Marianowi Gibałom.

Program spotkania uzupełnił uroczysty obiad, w trakcie którego Jubilaci mieli okazję, aby powspominać dawne czasy i dzielić się doświadczeniem przeżytych wspólnie lat, dochowując złożonej przysięgi małżeńskiej. Nie zabrakło również toastu za zdrowie, powodzenie i pomyślność Szanownych Jubilatów.

(pio)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button