Aktualności

Reforma oświaty w gminie Brzesko

Rada Miejska w Brzesku podjęła uchwałę dotyczącą sieci szkół, jaka funkcjonować będzie na terenie gminy Brzesko w związku z wprowadzeniem rządowej reformy oświaty.

Wszystkie decyzje były konsultowane z rodzicami, nauczycielami i związkami zawodowymi. Uchwała obowiązywać będzie do końca sierpnia 2019 roku, nie jest wykluczone, że po tej dacie obowiązująca sieć szkół będzie zmieniona – mówi przewodniczący Komisji Oświaty, Bogusław Babicz.

            W myśl przyjętej uchwały wszystkie szkoły podstawowe, dotychczas sześcioklasowe, od września tego roku staną się placówkami ośmioklasowymi. W przypadku szkoły podstawowej nr 3 w Brzesku uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy – klasy I – VI uczyć się będą w siedzibie „trójki”, uczniowie klas VII i VIII w budynku obecnego gimnazjum nr 1, przy ulicy Głowackiego.

Szkołą ośmioklasową stanie się także gimnazjum nr 1 w Brzesku, Zespół Szkół w Jadownikach, w skład którego wchodzą gimnazjum i szkoła podstawowa nr 2 także stanie się ośmioklasową podstawówką. Jeśli chodzi o gimnazjum nr 2 w Brzesku to zostanie ono włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej nr 2.

Utworzona została sieć, która spełnia wymogi uczniów i ich rodziców, przez dwa lata będziemy monitorować placówki, sprawdzać ich organizację i poziom nauczania – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Powiązane artykuły

Back to top button