Aktualności

Rok w gminie Borzęcin pod znakiem wydawnictw


Po wydaniu albumów kart pocztowych „Borzęcin Dawniej” i „Borzęcin Dzisiaj”, gmina Borzęcin przygotowuje kolejne pozycje wydawnicze, które niebawem ukażą się na rynku. Mowa o monografii gminy Borzęcin „Borzęcin. Dzieje wsi i gminy”, o książce „Znani i Zasłużeni” prezentującej sylwetki osób znanych i zasłużonych dla społeczności lokalnej, o albumie fotografii „Gmina Borzęcin w obrazach”, który ukaże się nakładem Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o pozycji książkowej „Ptaki Gminy Borzęcin”, opisującej życie i obyczaje ptaków zamieszkujących na terenie Borzęcina i miejscowości gminy. Na sfinansowanie wydania wymienionych opracowań, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Na przełomie 2012 i 2013 roku ukaże się erudycyjna publikacja „Borzęcin. Dzieje wsi i gminy”, ujmująca zagadnienia historii Gminy Borzęcin i przedstawiająca rozwój wielu kierunków i dziedzin życia jej mieszkańców od polityki, poprzez życie kulturalne, gospodarcze, społeczne aż do zagadnień religijnych. Publikacja ta będzie nie tylko kompendium wiedzy historycznej, służącej pomocą w rozwoju edukacji regionalnej, ale również przyczyni się do pobudzania lokalnego patriotyzmu, pragnienia pracy dla dobra środowiska oraz aktywności społecznej.

Jesienią ukaże się pozycja książkowa „Znani i zasłużeni” prezentująca sylwetki osób znanych i zasłużonych, mających znaczący wpływ na rozwój bogactwa kulturowego i historycznego Gminy Borzęcin, zaangażowanych w działalność społeczną, niepodległościową, kulturalną i gospodarczą. W opracowaniu tej publikacji wykorzystano zasoby dokumentacji faktograficznej znajdujące się m.in. w posiadaniu tutejszych archiwów parafialnych i szkolnych oraz prywatnych zbiorach mieszkańców gminy. Postacie przedstawione w tej publikacji to artyści, pisarze, duchowni, naukowcy, twórcy-wynalazcy, patrioci polegli za Ojczyznę, działacze społeczni i inne osoby, które wsławiły się w wielu dziedzinach życia, przynosząc chlubę ziemi borzęcińskiej.

W połowie roku, nakładem Gminnej Biblioteki Publicznej ukaże się album „Gmina Borzęcin w obrazach”, ukazujący piękno i historię gminy Borzęcin. Album będzie podzielony na kilka działów. Znajdą się w nim fotografie z lotu ptaka, stare fotografie, zdjęcia zabytków, figurek przydrożnych, kościołów, twórczości ludowej, interesujących obiektów, zrealizowanych inwestycji oraz krajobrazów gminy.

Za kilka miesięcy ukaże się publikacja „Ptaki gminy Borzęcin”, opisująca życie i obyczaje ptaków zamieszkujących na terenie gminy. Ta ciekawa pozycja książkowa, zostanie bezpłatnie rozkolportowana w szkołach i bibliotekach działających na obszarze LGD „Kwartet na Przedgórzu”, oraz znajdujących się w większych miastach regionu.

Zapowiada się wyjątkowo bogaty wydawniczo w gminie Borzęcin rok…

Powiązane artykuły

Back to top button