Aktualności

Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego

Nowe punkty oświetlenia ulicznego zainstalowano w 2017 roku w gminie Borzęcin. To efekt prowadzonej rozbudowy, na którą wydatkowano blisko 90 tysięcy złotych. Prace prowadzono w ciągach dróg: „Zagumnie” i „Wojnicka” w Bielczy, „Wisowatki” w Borzęcinie Dolnym oraz „Łęki – Zastawie III” w Przyborowie. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych dla dobudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi „Cmentarz – Granice II” w Borzęcinie Górnym.

Z roku na rok realizujemy prace związane zarówno z instalacją nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci, jak również z jej rozbudową. Ma to ścisły związek z postępującą dynamicznie zabudową działek pod budownictwo mieszkaniowe i rosnącymi w tym zakresie potrzebami. Bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się drogami, w tym przypadku w porze nocnej jest dla nas sprawą priorytetową, stąd nie tylko rozbudowujemy sieć oświetlania ulicznego, ale też nie ograniczamy godzin oświetlania placów i dróg, jak to ma miejsce w przypadku niektórych gmin regionu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W ramach zrealizowanych w Bielczy prac w ciągu drogi dojazdowej „Zagumnie” wybudowano sieć oświetlenia ulicznego na odcinku 500 metrów oraz zamontowano 6 sztuk opraw oświetlenia wraz ze skrzynką sterowniczo-pomiarową. Podobne prace prowadzono w ciągu drogi gminnej „Wojnicka”, gdzie na odcinku 325 metrów podwieszono przewód zasilający oraz zamontowano 4 punkty świetlne. Łączna wartość prowadzonych w Bielczy prac zamknęła się kwotą blisko 50 tysięcy złotych, przy czym w ciągu drogi „Wojnicka” dobudowa została wykonana przez zakład energetyczny TAURON Dystrybucja.

W ramach inwestycji realizowanej w Borzęcinie Dolnym wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej „Wisowatki”. Zakres robót obejmował podwieszenie przewodu zasilającego na odcinku 517 metrów oraz montaż 6 punktów oświetlenia ulicznego i skrzynki sterowniczo-pomiarowej. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą blisko 24 tysięcy złotych.

W miejscowości Przyborów rozbudowę oświetlenia ulicznego prowadzono w ciągu drogi gminnej „Łęki – Zastawie III”. W ramach prowadzonych prac wybudowano przewód zasilający na odcinku 55 metrów, zamontowano 2 punkty oświetlenia ulicznego oraz skrzynkę sterowniczo-pomiarową. Wartość poniesionych nakładów na realizację prac w ciągu ww. drogi zamknęła się kwotą ponad 8 tysięcy złotych.

(gall)

Powiązane artykuły

Back to top button