Aktualności

Rozpoczyna działalność Hospicjum Domowe

Informujemy, że z dniem 01.07.2017r. rozpoczyna działalność Hospicjum Domowe, w ramach Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzesku.

Hospicjum Domowe obejmuje opieką głównie chorych z chorobami nowotworowymi, których stan zdrowia pozwala na przebywanie w domu i którym może być zapewniona opieka w oparciu o pomoc najbliższych.

Zapewniamy bezpłatną, całościową opiekę medyczną ze strony zespołu w skład którego wchodzą:

Lekarz – świadczenia gwarantowane: 2 wizyty w miesiącu + wizyty interwencyjne

Pielęgniarka – świadczenia gwarantowane: wizyty 2 razy w tygodniu + wizyty interwencyjne na zlecenie lekarza prowadzącego

Fizjoterapeuta – wizyty na zlecenie lekarza prowadzącego

Psycholog – wizyty na zlecenie lekarza prowadzącego

Opieka medyczna świadczona będzie przez specjalistów medycyny paliatywnej: lek. med. Wojciecha Zastawnego i lek. med. Urszulę Chruściel.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.ppzolbrzesko.pl

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Hospicjum, w budynku PPZOL Brzesko ul. Kościuszki 33, lub telefonicznie (14) 6630109

Wymagane dokumenty w celu objęcia opieką:

– aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, – kserokopia dowodu ubezpieczenia,

– kserokopia dokumentacji medycznej.

Opieka Hospicjum Domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego, a także pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.

Powiązane artykuły

Back to top button