Aktualności

„Rycerze Św. Floriana”. Uratowali niejedno życie

„Wczesnym rankiem, późną nocą –
            nie liczy się żadna zmiana,

służą ludziom swą pomocą,
            dzielni Rycerze Floriana.

Są też chwile, gdy świętują,
            lśnią ich hełmy i mundury.

Oczy wtedy się radują,
            błyszczą na nich srebrne sznury.”

Wewnętrzne poczucie, że jest się człowiekiem uczciwym, sumiennym, prawym, ludzkim i sprawiedliwym, że się wypełnia należycie swe obowiązki i że się posiada odpowiednią wartość życiową – wszystko to stanowi honor strażaka i jednostki.

W 2021 roku w czasie Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych w gminie Borzęcin, które były okazją do wyboru nowych składów zarządów jednostek OSP w stan spoczynku, po długoletniej służbie przeszli dwaj zasłużeni druhowie: druh Jan Curyło – wieloletni prezes OSP Bielcza oraz druh Józef Wąsik – były prezes OSP w Łękach.

Tacy strażacy to lokalni bohaterowie. Bardzo zdyscyplinowaną i sumienną postawą zyskali sobie uznanie lokalnej społeczności. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z młodszymi kolegami w swoich jednostkach. Przez wiele lat współpracowali z samorządami lokalnymi oraz mocno utożsamiali się z Ochotniczą Strażą Pożarną. Reprezentowali jednostki OSP w czasie uroczystości patriotycznych, państwowych i kościelnych. Zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi swoich jednostek. Podejmowali liczne inicjatywy związane z pomocą mieszkańcom w swoim sołectwie. W czasie kiedy druh Jan Curyło i druh Józef Wąsik pełnili funkcji prezesów, bardzo dobrze układała się współpraca z gminą Borzęcin, KP PSP w Brzesku, Radą Sołecką i Radą Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Kultury i tak jest nadal.

Druh Jan Curyło urodził się 12 września 1954 roku. Pracował jako kierowca w Urzędzie Poczty w Tarnowie. Swoją przygodę z pożarnictwem jako strażak – ochotnik rozpoczął w 1978 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielczy, a od 1994 do 2021 roku pełnił funkcję jej Prezesa. Przez trzy pięcioletnie kadencje do 2021 roku pełnił także funkcję Skarbnika w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie. Mieszkańców Bielczy reprezentował jako Radny Rady Gminy, miał swój znaczący udział w gazyfikacji miejscowości Bielcza i realizacji szeregu innych inwestycji.

Jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielczy starał się o pozyskanie wyposażenia i sprzętu. Aktywnie zabiegał o środki finansowe na rzecz jednostki oraz pozyskiwał sponsorów. W czasie jego kadencji do jednostki trafił m.in. sztandar oraz 2 pojazdy strażackie: średni samochód pożarniczy marki Mercedes – Benz oraz w 2019 roku lekki samochód pożarniczy marki Citroen Jumper. Jednostka zyskała również ubrania specjalne, środki ochrony osobistej, mundury, hełmy, węże strażackie, radiostacje oraz sprzęt przeciwpożarowy (agregaty prądotwórcze i pilarki do drewna).

Obecnie druh Jan Curyło jest honorowym członkiem OSP w Bielczy. W okresie długoletniej i owocnej służby odznaczony został:

–   odznaką „wzorowy strażak”;

–   brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa;

–   srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa;

–   złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa;

–   odznaczeniem – Krzyż Zasługi.

Krzyż Zasługi jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Po zakończeniu służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2021 roku, został wybrany Strażakiem Roku Powiatu Brzeskiego w plebiscycie „Strażak Ochotnik Roku 2021” Gazety Krakowskiej. W plebiscycie tym nagrodzono najlepszych strażaków ochotników, jednostki OSP, młodych strażaków i orkiestry OSP w Małopolsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali w hotelu Galaxy w Krakowie.

Druh Józef Wąsik urodził się 5 sierpnia 1946 roku. Do jednostki OSP w Łękach wstąpił w 2005 roku, gdzie przez 5 lat pełnił funkcję Wiceprezesa. Po pięciu latach, w 2010 roku został wybrany Prezesem OSP. Tę funkcję sprawował aż do 2021 roku. Od 2016 roku do 2021 roku pełnił obowiązki jako członek prezydium w Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie, gdzie wcześniej był członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie. Mieszkańców Łęk reprezentował jako Radny Rady Gminy, wnosząc znaczący wkład w realizację szeregu inwestycji. Obecnie mundur zakłada jako członek honorowy OSP w Łękach.

Podczas swojej długoletniej działalności w jednostce odznaczony został:

–   odznaką „wzorowy strażak”;

–   brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa;

–   złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Jako prezes podejmował liczne działania na rzecz rozwoju wsi oraz straży pożarnej w Łękach. W czasie wieloletniej służby w OSP w Łękach dzięki staraniom druha Józefa Wąsika jednostka poczyniła wiele inwestycji. W okresie jego „prezesury” jednostka otrzymała średni samochód pożarniczy marki Mercedes – Benz oraz lekki samochód pożarniczy Volkswagen T-4. W ramach inwestycji wykonano remont kuchni w budynku remizy oraz wymieniono stolarkę okienną. W ostatnich latach jednostka odnowiła dolną salę w budynku remizy, w której odbywają się zebrania strażackie i ważniejsze spotkania. Wykonano ogrzewanie oraz zamontowano klimatyzację. Ponadto, druhowie zainwestowali w blaszany garaż, gdzie obecnie zaparkowany jest jeden z samochodów strażackich. Inne działania podejmowane przez druha Józefa Wąsika to m.in.:  wykonanie elewacji na budynku remizy, malowanie garażu, wymiana rynien, zakup 3 masztów, które zainstalowano na placu przy remizie, zakup i montaż 5 sztuk kamer monitoringu oraz malowanie Figury Świętego Floriana. Jednostka wzbogaciła się również o nowe wyposażenie, w tym m.in. : ubrania specjalne, środki ochrony osobistej, mundury, hełmy, węże strażackie, radiostacje oraz sprzęt przeciwpożarowy.

W 2021 roku w w plebiscycie „Strażak Ochotnik Roku 2021” Gazety Krakowskiej jednostka OSP w Łękach została nagrodzona w kategorii „Jednostka Roku 2021” Powiatu Brzeskiego.

28 listopada 2021 roku w czasie odbywającego się Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie, strażacy Jan Curyło i Józef Wąsik docenieni zostali listami gratulacyjnymi i drobnymi upominkami, które wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, a zarazem Wójt Gminy Borzęcin druh Janusz Kwaśniak oraz Komendant Gminny OSP w Borzęcinie – druh Grzegorz Małek. Uczestnicy Zjazdu nagrodzili druhów: Jana Curyłę i Józefa Wąsika zasłużonymi brawami.

Doceniając długoletnią ofiarną pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony życia i mienia prywatnego i społecznego Mieszkańców Gminy Borzęcin składamy Najlepsze Życzenia Zdrowia, Wszelkiej Pomyślności i Sukcesów w Życiu Osobistym.

[ml]

Powiązane artykuły

Back to top button