Aktualności

Samorząd wspierający szkoły z pasją

(zdj. Damian Polek z UG Lipnica Murowana)


Prestiżowy tytuł: „Samorząd wspierający szkoły z pasją” otrzymał Powiat Brzeski podczas uroczystości zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
13 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach podsumowania Roku Szkoły z Pasją.

            „Samorząd wspierający Szkoły z Pasją” to nowy program prowadzony jako inicjatywa flagowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok szkolny 2011/2012 „Rokiem Szkoły z Pasją”. Kampania trwała od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. a jej adresatami były jednostki samorządów terytorialnych z terenu całej Polski. W ramach programu zorganizowany został konkurs na najlepsze przykłady dobrych praktyk, pokazujących jak samorządy terytorialne realizują, bądź wspierają programy edukacyjne i młodzieżowe oparte
na współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.     Wyróżniające się przykłady dobrej współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami oraz instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji uznane zostały za jedne
z najciekawszych i inspirujących do rozwoju edukacji z pasją. Na ręce Starosty Brzeskiego oraz Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku złożony został certyfikat nadający Powiatowi Brzeskiemu tytuł „Samorządu wspierającego szkoły z pasją”.

            Wśród dobrych praktyk, które zdaniem organizatorów konkursu wyznaczają wysokie standardy pracy naszego samorządu w dziedzinie edukacji znalazły się m.in. projekty unijne wdrażane i realizowane przez Powiat Brzeski w szkołach ponadgimnazjalnych (np. „Gastronomia i Hotelarstwo”, „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”), projekty realizowane w szkołach i placówkach przez organizacje pozarządowe we współpracy z naszym Powiatem (m.in. projekty Federacji Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” finansowane z PO KL), jak również wspieranie przez samorząd działań Fundacji św. Marcina PATRIA et MISERICORDIA w tworzeniu elitarnego Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze. Docenione zostały również różnorodne inicjatywy Starostwa takie jak np. coroczna organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych. Otrzymanie tytułu przez Powiat Brzeski potwierdza tezę, że samorząd i organizacje pozarządowe mogą wspólnie wzmacniać ofertę szkolną, budować lokalną politykę oświatową i działać tak, że szkoły na jego terenie stają się narzędziem rozwoju lokalnego.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button