Aktualności

Sportowo i rekreacyjnie przy Zespole Szkół w Przyborowie

Na czerwiec przyszłego roku zaplanowano oddanie do użytku kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Przyborowie. Ze względu na poszerzony w trakcie realizacji inwestycji zakres przedsięwzięcia, w ramach którego dodatkowo powstanie wielofunkcyjny plac zabaw wraz infrastrukturą rekreacyjną, zaistniała konieczność pozyskania dodatkowych gruntów od właścicieli sąsiednich parceli. W ramach poszerzonego projektu planuje się również kompleksowe ogrodzenie terenu, wykonanie piłkochwytów i elementów małej architektury.

Do tej pory, w ramach realizowanej inwestycji wykonano boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, ciągi z kostki brukowej. Wartość poniesionych nakładów finansowych zamknęła się kwotą ponad 400 tysięcy złotych – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Ze względu na uruchomienie w tej miejscowości przedszkola, zaistniała przesłanka poszerzenia dokumentacji o wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw z elementami małej architektury, tak aby obiekt rekreacyjno – sportowy mógł kompleksowo zabezpieczyć niezbędne Zespołowi Szkół w Przyborowie funkcje.

Jak zapewniają władze samorządowe, prace na tej inwestycji zostaną wznowione wiosną przyszłego roku. Aktualnie trwa procedura związana z pozyskaniem tytułu prawnego, celem zagospodarowania sąsiadujących z kompleksem oświatowo – sportowym gruntów.

Powiązane artykuły

Back to top button