Aktualności

Spotkanie konsultacyjne w sprawie programu zabezpieczenia powodziowego Uszwicy

W Bielczy (gmina Borzęcin) odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gmin Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, konsorcjum firm Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Sweco Consulting Sp. z o.o. jako wykonawcy programu oraz przedstawiciele samorządów i mieszkańcy zainteresowanych gmin. Projekt koncepcji wykonano w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Głównym elementem realizowanego przez nas zadania są wariantowe analizy hydrauliczne działań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w obszarze zlewni rzeki Uszwicy. Wypracowane warianty działań inwestycyjnych poddane zostały wielokryterialnej ocenie końcowej, w aspektach: środowiskowym, ekonomicznym (analiza kosztów – korzyści), techniczno-funkcjonalnym, a także pod kątem czasu osiągnięcia planowanych efektów. Efektem naszej pracy jest wyłoniony i zaprezentowany zestaw inwestycji tzw. wariantu rekomendowanego, który w sposób zoptymalizowany zapewni ochronę przeciwpowodziową w zlewni – tłumaczy Alicja Wilanowska, kierownik Zespołu Środowiskowego Sweco Consulting sp. z o.o.

Koncepcja ta zakłada wybudowanie suchych zbiorników: „Lipnica Murowana”, „Gosprzydowa”, „Okocim”, „Zagrody”, rozbudowę obwałowań Uszwicy w kilku miejscach oraz przesiedlenia w niektórych miejscach. Wariant zabezpieczający przed powodzią głównie mieszkańców dolnej części Uszwicy w gminach Brzesko, Borzęcin i Szczurowa budzi jednak spore kontrowersji wśród mieszkańców górnych odcinków rzeki w miejscowościach: Lipnica Murowana i Gosprzydowa, gdzie mają powstać rzeczone zbiorniki. W burzliwej dyskusji analizowano zaprezentowane rozwiązania przygotowane przez IMGW i firmę Sweco Consulting Sp. z o.o przedstawiając obawy zarówno samorządowców, jak i indywidualnych mieszkańców co do zaprezentowanych pomysłów.

Zadanie realizowane jest od grudnia 2014 roku, jego zakończenie planuje się na listopad 2016 roku. Ewentualne prace projektowe mogłyby się rozpocząć po tym terminie.

Prezentacja ze spotkania oraz informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie: www.mzmiuw-uszwica.pl

Powiązane artykuły

Back to top button