Aktualności

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE KADENCJĘ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – BRZESKO

Z kilku minutowym opóźnieniem rozpoczęło się wczorajsze spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego – Romanem Ciepielą w Brzesku. Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne zgromadziło lokalnych przedsiębiorców, działaczy społecznych, samorządowców i mieszkańców, celem podsumowania IV kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego.

Najważniejsze wydarzenia minionych czterech lat, zakończone inwestycje, zrealizowane projekty i podjęte wyzwania zaprezentował wicemarszałek. Podkreślił ważną rolę jaką odgrywa rodzina – jako komórka społeczeństwa. To właśnie jej poświęcone było wiele projektów, organizowanych przez samorząd wojewódzki: karta rodziny, wyprawka szkolna, pomoc niepełnosprawnym. Projekty aktywujące bezrobotnych, pomogły 177000 osobą znaleźć pracę. W każdej dziedzinie nastąpiły znaczne zmiany, wspierano inicjatywy Lokalnych Grup Działania, Uniwersytety III Wieku i inne prężnie działające stowarzyszenia. Właściwie wszystkie remizy strażackie korzystały z pomocy finansowej. Liczne fundusze zasiliły żłobki, przedszkola i szkoły.

Nasza przyszłość zależy od tego jak przygotujemy nowe pokolenie, które musi być dynamiczne i chłonne, przystosowane do warunków rynku pracy. Dlatego też powstają projekty innowacyjne, takie jak Małopolska Chmura Edukacyjna, przybliżająca osiągnięcia naukowe uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.” – przedstawiał podczas prezentacji Roman Ciepiela.

486 mln PLN samorząd przeznaczył na poprawę leczenia i profilaktykę zdrowia. Propagowano kulturę, chroniono tradycję i odnawiano zabytki. Duży nacisk położony został na ochronę środowiska, inwestycje w zielona energię, gospodarkę ściekową oraz regulacje cieków wodnych. Nie stroniono od promocji zdrowego stylu życia, tak by w przyszłości mniej wydawać na leczenie.

Stworzono przyjazny klimat dla biznesu, tworząc 750 hektarów stref ekonomicznych, sieć dróg i autostrad. Do historii przeszedł ostatni drewniany most w Małopolsce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na rzece Sękówka w Ropicy Górnej. Na koniec wicemarszałek przypomniał flagowe inwestycje wykonane w powiecie brzeskim.

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody w plebiscycie „Małopolska – widać zmiany”. Statuetki otrzymali laureaci: w kategorii „Przestrzeń do życia” – gmina Borzęcin za projekt „Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzecin-Doły” oraz w kategorii „Człowiek potencjał”, Publiczne Gimnazjum w Zaborowie za projekt „Motywacje do sukcesu”.

Panel kończący spotkanie poprowadził Jan Musiał – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podkreślił ważną rolę dialogu i kompromisu, który jest wpisany w politykę „Dobrą cechą obecnej kadencji rządzących jest współpraca – to ona gwarantuje klucz do sukcesu”.

Krótko swoje spostrzeżenia na temat ostatnich lat przedstawili:

Małgorzata Cuber (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku) opowiadając o licznych programach kulturowych, które ubogaciły życie duchowe mieszkańców a młodzież i dzieci pobudziły do działania i rozwijania swoich umiejętności;

Jan Szot (prezes firmy Zasada Trans-Spedition oraz właściciel rodzinnego biznesu „Bacówka Biały Jeleń w Iwkowej), który pochwalił samorządowców za zmiany jakie zaszły na naszych drogach i pozwalają liczbie blisko 13 mln turystów odwiedzać nasza Małopolskę. Jednocześnie przypomniał, że wiele jeszcze do zrobienia „Częściej należy się spotykać i rozmawiać, nie tylko przy okazji wyborów” – podsumował;

Marian Zalewski (wójt gminy Szczurowa) żartobliwie zapytany o to jak należy gospodarować gminą, by nie mieć kontrkandydatów w wyborach odparł „To zasługa całej społeczności gminy, wszyscy próbujemy budować gminę przyjazną i bezpieczną. Angażujemy się w wydarzenia kulturalne i sport – współpracujemy”. To właśnie w gminie Szczurowa realizowana była jedna z 8 inwestycji – obwodnic Małopolski. Jej koszt całkowity wyniósł 57 milionów;

Grzegorz Wawryka (burmistrz Brzeska), który przypomniał szereg dużych inwestycji, jak chociażby ten budynek RCKB w którym odbyło się spotkanie;

Andrzej Potępa (starosta brzeski) skupił się na pozytywnym aspekcie jakim była współpraca i połączenie sił w staraniach o środki unijne.

Prezentacja wicemarszałka Romana Ciepieli w całości.

Roman Ciepiela :: w Brzesku

Nagrody :: Małopolska – widać zmiany

Nagrody :: Małopolska – widać zmiany

Panel :: Jan Musiał

Panel :: Jan Musiał

Panel :: Małgorzata Cuber

Panel :: Jan Szot

Roman Ciepiela :: w Brzesku

Roman Ciepiela :: w Brzesku

Roman Ciepiela :: w Brzesku

Roman Ciepiela :: w Brzesku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button