Aktualności

Stawki podatku na 2019 rok minimalnie w górę

Na ostatniej sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2014-2018, która odbyła się w dniu 14 listopada br. podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Radni, kierując się interesem mieszkańców, zdecydowali o minimalnym wzroście podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, gruntów pod wodami, gruntów pozostałych i objętych rewitalizacją, budynków mieszkalnych, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz budynków pozostałych. Nieznaczne wzrośnie również stawka podatku rolnego, co ma związek z wyższą średnią ceną skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny. Pozostałe stawki podatkowe pozostają bez zmian.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Borzęcin stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie z kwoty 0,87 zł do 0,89 zł od m², a więc o dwa grosze co stanowi wzrost o 2,29%. Stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych wzrośnie z kwoty 4,54 zł do kwoty 4,71 zł za hektar, co stanowi wzrost o 3,74%. Zmianie ulegnie również podatek od gruntów pozostałych, który wzrośnie z kwoty 0,20 zł do kwoty 0,22 zł za m², czyli o 10%. Ponadto o 3,69%, z kwoty 2,98 zł w 2018 roku do kwoty 3,09 zł w 2019 roku wzrośnie podatek od gruntów objętych rewitalizacją, o 2,85% z kwoty 0,70 zł do kwoty 0,72 zł za m² od budynków mieszkalnych, o 3,68% z kwoty 10,59 zł do kwoty 10,98 zł za m² od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, o 3,68% z kwoty 4,61 zł do kwoty 4,78 zł za m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz o 0,84% z kwoty 3,55 zł do kwoty 3,58 zł za m² od budynków pozostałych. Stawka podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą i budowli pozostaje bez zmian.

Podatek rolny rokrocznie ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią komunikatu z dnia 18 października 2018 roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 decytonę (kwintal). Natomiast w ubiegłym roku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym 2018 wynosiła 52,49 zł za 1 dt. Cena skupu żyta podwyższyła się więc w stosunku do ubiegłorocznej o 1,87 zł, co w konsekwencji spowodowało, że podatek rolny opłacany w roku podatkowym 2019 będzie nieznacznie wyższy.

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wyniesie 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta), co stanowi wzrost o 4,67 zł. Wyższy podatek obejmie również stawkę dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Stawka w tym przypadku wyniesie 271,8 zł od 1 ha fizycznego gruntów (równowartość pieniężna 5 dt żyta), co stanowi wzrost o 9,35 zł.

[gall]

Powiązane artykuły

Back to top button