Aktualności

Stypendia Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego w roku szkolnym 2013/14.

Stypendia przyznawane są w oparciu o uchwałę Nr VII / 64 / 2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r.
Nr 328, poz. 2709). Stypendium Starosty Brzeskiego przyznawane jest uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Stypendium Starosty Brzeskiego może otrzymać uczeń, który jest laureatem lub finalistą międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim.

Stypendia otrzymali:

1) Rafał Kaczmarczyk

uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2 w Brzesku

Laureat XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii mechatronika

 2) Dominik Motak

uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2 w Brzesku

Laureat XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w kategorii mechatronika

 3) Piotr Zieliński

uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  1 w Brzesku

Laureat III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Moja Szkolna Tapeta „Ważna dla mnie kampania społeczna”

 4) Krzysztof Orłowicz

uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Finalista etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”.

 5)  Justyna Pawlik

uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Finalista etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button