Aktualności

Szkoła z Niecieczy z tytułem „Ekoszkoła 2014”

21 maja br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie miał miejsce finał VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych Ekoszkoła. Tegoroczna edycja bezsprzecznie należała do Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy. Uczniowie tej placówki zdobyli prawie 77 pkt i aż 7 punktów przewagi nad drugim w konkursie, mocnym zespołem z Przyborowa, dla którego było to już kolejne, drugie miejsce w Ekoszkole. Trzecia była Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym. Uczniowie z Niecieczy wykazali się także największą wiedzą teoretyczną i przygotowali najciekawszy album prezentujący florę i faunę swoich okolic. Wyróżnienie za najlepszą prezentację otrzymał Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu. Patronat nad konkursem sprawowali: Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, Andrzej Potępa – starosta brzeski oraz Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin. Honorowy patronat sprawował także Wojciech Kozak – wicemarszałek Województwa Małopolskiego. – Cieszę się, że konkurs ma tak wysoki poziom i jestem nim zachwycona. Chcę namówić organizatorów, żeby zorganizować go w roku następnym wspólnymi siłami z Małopolskim Kuratorium Oświaty, jako konkurs obejmujący wszystkie szkoły w województwie – mówiła do zebranych Urszula Blicharz, dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Ekoszkoła to konkurs, który sprawdza wiedzę uczniów szkół podstawowych z zakresu treści przyrodniczych, co rok kładąc nacisk na inne zagadnienia. W tym roku weryfikowano wiedzę dotyczącą ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych Nizin Środkowopolskich. W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły ze szkół podstawowych ziemi brzeskiej i tarnowskiej. Uczniowie musieli wykazać się w I rundzie swoją wiedzą, później jury oceniało prace plastyczne lub fotograficzne oraz prezentację o środowisku przyrodniczym danej miejscowości i działaniach ekologicznych szkoły.

Konkurs jest w mojej opinii konkursem bardzo trudnym – mówił jego współorganizator Piotr Kania, reprezentujący GOK w Borzęcinie. Uczniowie muszą wykazać się zarówno w teorii podczas ogólnego testu wiedzowego, jak i praktyce przygotowując często przebogate albumy i prezentację. Każda z przyjeżdżających tu szkół ma już swoje osiągnięcia w tej dziedzinie i chce się nimi pochwalić. Przygotowane prace pokazały wrażliwość uczniów na piękno środowiska naturalnego swojego regionu, bogactwo rodzimej flory i fauny oraz liczne ciekawostki z poszczególnych miejscowości.

Uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie: Patrycja Łabuz – Walczak z Parków Krajobrazowych Pogórza, Agnieszka Kuk-Masiuk z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, Katarzyna Bielecka z firmy Agro Film, Anna Rogóż kierownik referatu rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Borzęcin i Marian Boraca – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym.

 

Pozytywnie udział dzieci w konkursie oceniała także Patrycja Łabuz-Walczak z Parków Krajobrazowych Pogórza, reprezentująca Urząd Marszałkowski w Krakowie: – Widać zaangażowanie nie tylko nauczycieli, ale i dzieci, które pracują zespołowo, co się rzadko zdarza i też jest nauką samą w sobie.

Przewodnicząca komisji konkursowej Agnieszka Kuk-Masiuk przyznała, że przygotowane pytania testowe były bardzo podchwytliwe. – W teście najlepszymi okazały się szkoły z Niecieczy i Woli Dębińskiej, ale pozostałe placówki też nieźle sobie poradziły. Albumy i prezentacje były ciekawe, a niektóre nawet bardzo. Na przyszłość sugeruję przygotować jak najwięcej ciekawostek, żeby zainteresować członków jury i innych uczestników konkursu – radziła zebranym.

VI Ekologiczny Konkurs Szkół Podstawowych EKOSZKOŁA wygrali reprezentanci Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy, którzy najlepiej napisali test wiedzowy i przygotowali najciekawszy album. W składzie zwycięskiej szkoły znaleźli się: Iwona Bartecka, Paulina Miękina i Maksymilian Witkowski. Uczniów do konkursu przygotowała Agnieszka Ligenza. Na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie reprezentowany przez: Gabrielę Kądziołka, Julię Kołodziej oraz Joannę Tomasik (opiekunka Halina Grzyb). Trzecie miejsce wywalczyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym, którą reprezentowali: Gabriela Płachno, Daria Pitra, Hubert Musiał (opiekunka Cecylia Czaja). Za najlepszą prezentację wyróżniono: Joannę Zielonka, Wiktorię Wagner i Klaudiusza Krakowskiego – uczniów Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdźcu. Opiekunką była Lucyna Pałach.

Wszyscy uczniowie i opiekunowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Borzęcin, Starostwo Powiatowe w Brzesku, Cecylię Czaja, firmę Cemex Polska – Żwirownia Jagniówka oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie. Zwycięzcy zdobyli tytuł „Ekoszkoła 2014” i statuetkę Wójta Gminy Borzęcin, którą wręczył zastępca, Tadeusz Żurek gratulując zarówno uczniom i opiekunom osiągniętych wyników, jak i dziękując organizatorom za zorganizowanie konkursu.

Swoje podziękowania złożyła także Cecylia Czaja – nauczycielka ze szkoły podstawowej w Borzęcinie Dolnym, pomysłodawczyni i współorganizatorka „Ekoszkoły”:              – Ogromnie wdzięczna jestem wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie z dyrektorem Piotrem Kanią na czele. Dziękuję wszystkim organizatorom, patronom i sponsorom nagród. W szczególny sposób dziękuję reprezentantom poszczególnych szkół, czyli opiekunom i dzieciom. Udział w konkursie Ekoszkoła wymagał ogromnego wkładu pracy, który będzie procentował w kolejnych latach poprzez odpowiednią postawę i kulturę ekologiczną naszych podopiecznych – komentowała.

Gorące wyrazy wdzięczności pod jej adresem przekazał dyrektor ośrodka kultury Piotr Kania, podkreślając zasługi w przygotowaniu konkursu kosztem prywatnego czasu i promowaniu idei ekologicznych w gminie i regionie.

Urszula Blicharz, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty zaprosiła wszystkie szkoły do Tarnowa na specjalną prezentację podczas finału jednej z akcji prowadzonej przez kuratorium dodając jednocześnie: – Prawdopodobnie w przyszłym roku spotkamy się w ramach Ekoszkoły w Tarnowie. Gratuluję organizatorom wspaniałego pomysłu i bardzo dobrej organizacji tej imprezy. Chciałabym, aby podobne konkursy organizowane były w innych gminach a laureaci tych konkursów w Tarnowie wezmą udział w etapie wojewódzkim. Gratuluję wszystkim szkołom i zachęcam do udziału w przyszłych edycjach.

Czas z pewnością pokaże, czy Ekoszkoła doczeka się kontynuacji w wielu innych zakątkach Małopolski.

Organizatorami tegorocznej edycji byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym.

(h)

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

finał :: VI Ekologicznego Konkursu Szkół Podstawowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button