Brzesko. Policjanci zabezpieczyli blisko 700 kilogramów krajanki i liści tytoniowych bez oznaczeń polskich znaków akcyzowych.

Back to top button