Aktualności

Turniej plażówki

 

Zapraszamy serdecznie miłośników plażowej siatkówki na TURNIEJ, który odbędzie się 19 czerwca 2015 r. na boiskach obok Krytej Pływalni w Brzesku. Będzie to jedna z imprez towarzyszących obchodom Dni Brzeska 2015.

Turniej zostanie rozegrany z podziałem na cztery kategorie wiekowe:

1. Kobiety do 17 lat

2. Kobiety OPEN

3. Mężczyźni do 17 lat

4. Mężczyźni OPEN

Startujemy o godz. 16.30

Zapisy do 16.15.


REGULAMIN

I. Sprawy ogólne

1.Organizator:

   – Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

 

2. Sponsorzy:

   –  Urząd Miejski w Brzesku

   –  BOSiR Brzesko

  

3. Miejsce:

Turniej będzie rozgrywany na 4 boiskach zlokalizowanych obok Krytej Pływalni

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko.

 

4. Termin turnieju: 19.06.2015 r. (PIĄTEK)

Start : godz. 16.30  

zapisy  DO 16.15/

 

5. Cele turnieju:  

popularyzacja siatkówki plażowej

– promocja form aktywnego spędzania wolnego czasu

 

II. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju.

2. Drużyna składa się z dwóch osób:  kobiet lub mężczyzn.

3. Kategorie wiekowe:

– kobiety: do lat 17,   OPEN

– mężczyźni:    do lat 17,   OPEN

WPISOWE: 5 ZŁ (drużyna)

4. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą tuż przed zawodami do godz. 16.15.  
W zgłoszeniu należy podać:
–   imię i nazwisko

–   nazwę drużyny

–   kategorię wiekową
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZAWODÓW.
6. Ilość drużyn jest nie ograniczona.

7. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.

III. Przepisy

1. Ilość rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby uczestniczących drużyn.

2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

5. Po zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik do biura turnieju.

 

IV. Sprawy Finansowe

1. Koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator.
2. Koszty przejazdów, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

 

V. Nagrody

Dla zwycięzców turnieju przewidziano medale oraz mały upominek rzeczowy.

VI. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

2. Każdy zespół musi posiadać strój sportowy.
3. Turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.
4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.

7. Zawodnicy  uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.
8.  Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu.

9. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

11. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

 

Powiązane artykuły

Back to top button