Aktualności

Tygodniowy odpust ku czci Św. Stanisława BM w Szczepanowie

5 maja w Szczepanowie rozpoczynają się tygodniowe uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. „Święty Stanisław Ojcem Narodu i Fundamentem Wiary w Naszej Ojczyźnie” – takie hasło będzie przyświecać tegorocznemu odpustowi w Szczepanowie. Jak co roku w pierwszych dniach maja do tej miejscowości zmierzają tysiące pielgrzymów, by uczcić Wielkiego Patrona Polski.

W roku bieżącym rozpoczęcie odpustu przypada w niedzielę 5 maja. W kolejnych dniach w programie odpustu znalazły się liczne pielgrzymki różnych grup społecznych, w intencji których prowadzone będą modlitwy m.in. służb mundurowych, życia konsekrowanego, młodzieży, osób starszych i chorych, kapłanów obchodzących rocznicę święceń i wielu innych grup.

W czasie tegorocznego odpustu będziemy przeżywać 10. rocznicę wizyty w Szczepanowie Ks. Kardynała Josepha Ratzingera, późniejszego Papieża Benedykta XVI, Legata Papieskiego Jana Pawła II na uroczystości 750. rocznicy Kanonizacji Św. Stanisława w Szczepanowie. Będziemy też wspominać 35 rocznicę wizyty Ks. Kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II z okazji rozpoczęcia roku Jubileuszowego 900. rocznicy męczeńskiej śmierci Św. Stanisława. Na ten jubileusz, z Watykanu przybędzie Ksiądz Abp Zygmunt Zimowski, najbliższy współpracownik i przyjaciel Ojca Świętego Benedykta XVI. Aby upamiętnić te wydarzenia zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa odlana z brązu.

Jak co roku w okresie wielkiego odpustu – młodzieży z dekanatu szczepanowskiego udzielany będzie Sakrament Bierzmowania. Udzieli go pochodzący z Parafii Szczepanów ksiądz  biskup Jan Styrna – Ordynariusz Diecezji Elbląskiej.

Wraz z pielgrzymami do Szczepanowa przybywają również bardzo licznie księża rodacy oraz księża, którzy kiedyś pracowali w tutejszej parafii. Po każdej Mszy Św. odprawianej w okresie odpustu wierni mogą ucałować relikwie Św. Stanisława.

Główne uroczystości odpustowe odbędą się w sobotę 11 maja. O godzinie 10.00 z Kaplicy Narodzenia Św. Stanisława wyruszy do szczepanowskiej Bazyliki uroczysta procesja. W procesji niesione będą relikwie Świętego Stanisława BM, Błogosławionego Papieża Jana Pawła II oraz świętych i błogosławionych z terenu diecezji tarnowskiej. W sumie odpustowej o godzinie 11.00 udział wezmą oprócz szczepanowskich parafian – również liczni pielgrzymi, księża, kanonicy kapituły tarnowskiej oraz członkowie kolegiaty sądeckiej i bocheńskiej. Uroczystej Mszy Świętej w tym dniu przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia  w Watykanie wspólnie z księdzem biskupem Andrzejem Jeżem, Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej.

Odpust zakończy się w niedzielę 13 maja Mszą Świętą o godz. 19.00.

W przygotowania do odpustu oraz w staraniach nad jego sprawnym przebiegiem włączają się m.in. liczne grupy parafian-wolontariuszy. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wchodzących w skład Parafii Szczepanów udekorują drogi dojazdowe do bazyliki, oraz przygotowują na uroczystości główne miejsca kultu w których będą odbywały się uroczystości odpustowe. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwać jak co roku członkowie OSP Szczepanów oraz brzeska Policja.

Program i relacje z odpustu na stronie www.bazylikaszczepanow.pl.

Program w formie  pliku .pdf


Powiązane artykuły

Back to top button