Aktualności

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej – 3 maj 2012r.

Punktualnie o 9.00 rozpoczęła się  sesja Rady Miejskiej, na którą przybyli radni miasta Brzeska, zaproszeniu goście oraz samorządowcy. Najważniejszymi jednak gośćmi były osoby, które na prośbę radnych zostali uhonorowani: Czcigodny Ksiądz Tadeusz Górka, Pan Michał Mleczko i Pan Jan Opiła.
Ks. Tadeusz Górka ur.   13 stycznia 1956 r., Limanowa –  Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Brzeska
Ksiądz Tadeusz Górka jest proboszczem parafii w Jadownikach od 1998 roku. Jest wyjątkową osobą, bardzo dobrym gospodarzem, niezwykle pracowitym i wysoko zaangażowanym w posługę kapłańską oraz w sprawy społeczno-gospodarcze na rzecz społeczności lokalnej.
Ksiądz proboszcz wykonał gruntowne remonty kościołów: parafialnego oraz pochodzącego z XVI wieku kościoła św. Anny na Bocheńcu. Z jego inicjatywy i przy Jego pomocy zarówno materialnej, jak i fizycznej położono nową nawierzchnię asfaltową przy ul. Św. Prokopa oraz zmodernizowano ulicę Pielgrzymkową, którą cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu prowadzi zainicjowane przez Siebie pielgrzymki do kościoła św. Anny na Bocheńcu. Dokonał rewitalizacji przestrzeni przy ulicy św. Prokopa, gdzie w miejsce dawnych nieużytków stworzył piękną aleję z jodeł i krzewów. Ponadto, w rejonie górki Plebańskiej stworzył skwer, na którym postawiono figurę Matki Boskiej Fatimskiej.  Swoim działaniem potrafi zachęcić młodzież do wstępowania do organizacji oraz włącza ich pracę na rzecz społeczności lokalnej. Właśnie dla najmłodszych parafian przebudował dawną stodołę Plebańską na świetlicę środowiskową.

Pan Jan Opiła ur. 20. 01. 1927 r. – MEDAL NA WSTĘDZE ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BRZESKA
Jan Opiła 10 maja 1943r. wstąpił do Armii Krajowej. Brał udział w akcjach zbrojnych, między innymi : „III-Most”, w zgrupowaniu „Burza” i wielu innych.  W roku 1944 został zabrany do hitlerowskiego obozu pracy w Miechowicach Wielkich, pod koniec grudnia 1944r. został wywieziony do Niemiec. W czasie frontu udało mu się zbiec. W 1951 r. ukończył szkołę średnią ze względu na przynależność do Armii Krajowej był represjonowany do 1956r. w tym czasie nie pozwolono mu ukończyć studiów. Po ukończeniu szkoły średniej, został skierowany do pracy w Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wałczu. W 1954r. przeniósł się do pracy w Powiatowym Związku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jako instruktor księgowości, a w 1957 r. został głównym księgowym, na którym stanowisku pracował aż do przejścia na emeryturę.  Jako główny księgowy w ramach możliwości finansowych spółdzielni, wspomagał finansowo Liceum Ekonomiczne w Brzesku, Ligę Obrony Kraju w Brzesku, Dom Dziecka w Jasieniu- ufundowano książeczki mieszkaniowe dla dwóch podopiecznych. Od 1957 r. aż do 1997 r. społecznie wykonywał funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ligii Obrony Kraju w Brzesku. Był założycielem i przez wiele kadencji pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Księgowych pracowników finansowo- księgowych Spółdzielni Samopomoc Chłopska Powiatu Brzeskiego. Równocześnie był członkiem Zarządu Województwa Stowarzyszenia Księgowych w Tarnowie.
W latach 80-tych był członkiem Solidarności zakładowej przy Gminnej Spółdzielni w Brzesku.
    Z tytułu działalności jako żołnierz Armii Krajowej został mianowany przez Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2003 r. na stopień porucznika.

Pan Michał Mleczko ur. 24. 09. 1929 r. – MEDAL NA WSTĘDZE ZA ZASŁUGI DLA MIASTA BRZESKA
Michał Mleczko urodził się w Porąbce Uszewskiej, tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Po ukończeniu szkoły, mając lat 18 wyjechał do Krakowa w poszukiwaniu pracy i odpowiedniej szkoły. W Krakowie został zatrudniony w Spółdzielni Pracy „Metalotechnika”, jednocześnie zaczął naukę w Technikum Mierniczym. Po ukończeniu szkoły w 1952r. przez ponad 33 lata pracował jako geodeta i topograf w różnych przedsiębiorstwach i biurach między innymi w Urzędzie Powiatowym w Brzesku. Będąc już na emeryturze w 1988r. by nie zmarnować swojego talentu znalazł swój sposób na życie, zaczął malować obrazy, głównie pejzaże, kwiaty, martwą naturę, postacie i sceny religijne oaz portrety. W swojej 24 letniej pracy artysta samouk wykonał 824 obrazy. Wiele
z nich prezentowanych było na kilkunastu indywidualnych wystawach w Brzesku, Dębnie, Tarnowie, Nowym Sączu, Jadownikach, Porąbce Uszewskiej, Łoniowej, Bochni, Wiedniu. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach prywatnych oraz różnych instytucjach w kraju i zagranicą w tym m. in we Francji, Włoszech, na Ukrainie, Austrii, Holandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz w Republice Kongo w Afryce, gdzie obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany przez Pana Michała Mleczko, ozdabia główny ołtarz kościoła katolickiego w Kongo. Artysta jest wielkim miłośnikiem ziemi brzeskiej, rozsławił nasze okolice w wielu zakątkach świata. Został on również wysoko oceniony przez krytyczne środowisko artystyczne jaki jeden z najlepszych malarzy amatorów z teren powiatu brzeskiego.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej :: Brzesko 3 maj 2012r.

FOTORELACJA z dalszej części uroczystości na brzeskim rynku.

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button