Aktualności

Urząd Gminy Borzęcin utworzył Punkt Obsługi Interesanta

Od 20 maja br. (środa) Urząd Gminy Borzęcin został w części otwarty i wznawia swoją działalność w zakresie bezpośredniej obsługi petenta. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, jak również mając na uwadze konieczność przywrócenia dotychczasowych standardów obsługi uwzględniających, poza obsługą elektroniczną i telefoniczną możliwość załatwiania spraw w trybie stacjonarnym, w ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy prace adaptacyjne zmierzające do utworzenia Punktu Obsługi Interesanta. Dla potrzeb punktu zaadaptowano dotychczasową salę narad znajdującą się na I piętrze budynku, vis a vis schodów wejściowych – informuje wójt Janusz Kwaśniak.

Punkt Obsługi Interesanta, w skrócie POI, w I etapie (częściowe otwarcie Urzędu) będzie czynny codziennie w godzinach 9:00-12:00. W punkcie tym będzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje, pobrać i wypełnić wnioski w sprawach administracyjnych czy złożyć podania i wnioski na dzienniku podawczym.

Poza godzinami funkcjonowania Punktu, Urząd będzie otwarty stacjonarnie dla petentów w pełnych godzinach jego pracy, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30, w piątki w godz. 7:30-14:30, ale w ograniczonym zakresie. – Do Urzędu będzie można wejść i złożyć pisma w skrzynce podawczej, zlokalizowanej przy Punkcie Obsługi Interesanta lub skontaktować się z referatem, czy też stanowiskiem pracy, w którego gestii leży załatwienie sprawy za pośrednictwem Systemu Komunikacji Wewnętrznej, który znajduje się po lewej stronie Punktu. W przypadku zaistnienia konieczności obsługi bezpośredniej, właściwy merytorycznie pracownik zejdzie do Punktu celem obsługi Interesanta – wyjaśnia wójt Kwaśniak.

Należy pamiętać, że obsługa petentów odbywa się przy zachowaniu wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa uwzględniających uwarunkowania sanitarno-epidemiczne. Ponadto, do urzędu można wejść i poruszać się po obiekcie w maseczce lub przesłonie zakrywającej usta i nos. Przy Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się stacja, gdzie należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekcyjnym i pobrać jednorazowe rękawiczki. Należy przestrzegać zalecanego 1,5 m dystansu między petentami, a po załatwieniu sprawy rękawiczki wrzucić do oznaczonego pojemnika.

Warto także przypomnieć, że cały czas większość spraw można załatwić zdalnie w trybie elektronicznym, m.in. za pośrednictwem platformy ePUAP. Druki wniosków można pobrać ze strony www.borzecin.pl a wszelką korespondencję przesyłać elektronicznie za pośrednictwem e-mail lub pocztą tradycyjną. Z poszczególnymi referatami i pracownikami urzędu można kontaktować się także telefonicznie.

– Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne związane z pandemią COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcam do zdalnej formy komunikacji. Z trybu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Gminy powinny korzystać osoby nieposiadające możliwości załatwienia sprawy elektronicznie lub w sprawach pilnych – przekonuje wójt.

(h)

Powiązane artykuły

Back to top button