Nieprzypisane

W III kwartale br. ruszy Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy i regionu w sprawie uruchomienia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie uprzejmie informujemy, że otwarcie Ośrodka planuje się w III kwartale br. Centrum, po uzyskaniu z końcem ubiegłego roku pozwolenia na użytkowanie, jest aktualnie w trakcie procedury organizacyjnej. Rada Gminy w Borzęcinie na sesji w dniu 16 marca br. nadała statut nowo utworzonej jednostce.

Aktualnie prowadzone są działania w zakresie doposażenia obiektu zarówno w zakresie Domu Pomocy Społecznej, jak również Centrum Rehabilitacji. Niebawem zostanie rozpisany konkurs na Dyrektora RCRiPS, a po jego wyborze i zatrudnieniu ogłoszone zostaną nabory na pozostałe stanowiska pracy. Docelowo w Ośrodku planuje się zatrudnienie 50 osób.

Zainteresowanych pobytem w Domu Pomocy Społecznej informujemy, że dla potrzeb DPS oddane zostaną 42 pokoje z łazienkami, łącznie na 100 miejsc. W obiekcie uruchomione zostanie również Centrum Rehabilitacji, które będzie świadczyło usługi zarówno dla pensjonariuszy, jak i na zewnątrz. Informacja o ofercie usług rehabilitacyjnych zostanie podana odrębnie, w terminie późniejszym.

Informacji o zasadach i warunkach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie: Danuta Rogóż – Kierownik GOPS tel. +48 146846032 lub Urząd Gminy w Borzęcinie: Tadeusz Żurek – zastępca wójta tel. +48 146846007. Kontakt w dni robocze w godz. 9-15.

Back to top button