Aktualności

W służbie Bogu i ludziom. Jubileusz 110-lecia OSP Bielcza

Od 110 lat druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielczy niosą pomoc drugiemu człowiekowi by ratować dobytek, ludzkie zdrowie i życie, będąc wierni zawołaniu: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.” Obchody zacnego Jubileuszu były okazją do przypomnienia o działaniach jednostki na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnienia druhów działających aktywnie w straży nie tylko w ostatnim czasie, ale także tych, którzy z jednostką w Bielczy związani byli przez kilkadziesiąt lat służby. Nie zabrakło podziękowań, prezentów i wielu życzeń nie tylko, by strażacy ochotnicy z każdej akcji wracali cali i zdrowi, ale także przez pracę społeczną, którą wykonują byli doceniani i szanowani w społeczności.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy. – Przed 110 laty Wasi przodkowie powołali do życia ochotniczą straż pożarną, wśród inicjatorów był ks. Jan Szczygieł – przypominał podczas homilii proboszcz parafii, ks. Artur Urban. – Dziś wspominamy także tych, którzy służyli w jednostce, a już odeszli na służbę do Pana. Warto przywołać te nazwiska: Szczepan Satała, Jan Janas, Józef Bogusz, Jan Borowiec, Józef Latocha, Jan Mrożek, Stanisław Satała i syn Stanisław, Jan Wróbel, Wojciech Wojdak, Edward Prus i syn Grzegorz, Tadeusz Strzesak i synowie: Jan, Tadeusz i Stanisław, Józef Rzeszut i Jan Limanówka.

Przypominając najważniejsze zdarzenia z historii Jubilatki podkreślał rolę człowieka w ratowaniu ludzkiego zdrowia i mienia: – Sprzęt, taktyka, organizacja są ważne, ale to strażak jest najważniejszy, człowiek, który idzie tam, gdzie sprzęt zawodzi, tam gdzie kończą się techniczne możliwości i wszyscy mówią, że nic się już nie da zrobić. Zgromadziliśmy się w tej świątyni, aby Bogu podziękować za Jego łaski i opatrzność, która Was w wielu niebezpieczeństwach chroni.

W trakcie homilii wspomniał także o własnych doświadczeniach w straży. – Jako chłopak służyłem w OSP będąc kierowcą. Dane mi było kilka razy uczestniczyć w zawodach, ale i w akcjach gaśniczych.

Składając życzenia druhom z Bielczy wspomniał o ich zasługach na forum sołectwa i parafii. – Usłyszałem wiele ciepłych słów od mojego poprzednika księdza proboszcza Tadeusza o tym, ile dobra uczyniliście dla naszej parafialnej wspólnoty. To wspaniałe, że są ludzie, na których można liczyć. W dzisiejsze święto pragnę wyrazić za to szczególną wdzięczność Wam drodzy koledzy strażacy. Niech ta dzisiejsza uroczystość pobudzi jeszcze bardziej nas wszystkich do pracy nad sobą, do współpracy, do pracy nad swoją postawą, byśmy w sposób odpowiedzialny umieli kształtować młode pokolenie strażaków. Cieszcie się dobrą kondycją fizyczną, szacunkiem i uznaniem społecznym, błogosławieństwem Boga, orędownictwem świętego Floriana.

Po mszy świętej wszyscy uczestnicy Jubileuszu przemaszerowali przed strażnicę w Bielczy, gdzie odbył się uroczysty apel. Meldunek od dowódcy uroczystości druha Krzysztofa Wojasa przyjął prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku, druh Marian Zalewski.

Gości przybyłych na imprezę powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielczy, druh Jan Curyło. Historię OSP Bielcza przedstawił druh Paweł Kilian. Przypomniał, że decyzję o powołaniu jednostki straży podjęto z uwagi na często występujące pożary w tamtym czasie w ciasnej, drewnianej zabudowie Bielczy. Pierwszą pompę umieszczono na wozie konnym, a kolejne znaczne doposażenia miały miejsce w 1960 roku, kiedy to jednostka wzbogaciła się o samochód oraz pompę PO-3. Dwadzieścia lat później na stanie pojawił się pierwszy samochód gaśniczy marki Żuk i pompa PO-5. Na kolejną zmianę sprzętową czekać trzeba było do 2005 roku, kiedy to z inicjatywy wójta Janusza Kwaśniaka zakupiono duży wóz bojowy marki Mercedes wyposażony w zbiornik na wodę oraz linię szybkiego natarcia. W tym czasie stan sprzętowy OSP Bielcza był systematycznie uzupełniany o nowe umundurowanie i sprzęt gaśniczy. W kolejnych latach do wyposażenia dołączył kolejny lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. W 2006 roku rozpoczęto budowę remizy z przebudową budynku wielofunkcyjnego. W ramach prac powstał garaż na średni wóz bojowy wraz z zapleczem sanitarnym dla druhów. Zagospodarowano również przyległy teren pod parking.

Z największych akcji ratowniczych, w których strażacy z Bielczy brali udział w ostatnich latach, wymienić należy ogromne powodzie w 1997 i 2010 roku, kiedy to ratowali gospodarstwa oraz budynki użyteczności publicznej w Bielczy.

OSP Bielcza bierze udział w organizowanych corocznie zawodach sportowo-pożarniczych. Największy sukces druhowie osiągnęli w 2000 i 2014 roku zdobywając I miejsce w kategorii seniorów. Od lat bieleccy druhowie biorą czynny udział w organizacji i zabezpieczaniu imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych na terenie gminy Borzęcin.

Po prezentacji historii jednostki, nastąpiła ceremonia wręczenia medali dla zasłużonych druhów. Przyznano je uchwałami Prezydium Zarządu Głównego i Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Złotym Znakiem Związku za zasługi na rzecz pożarnictwa odznaczony został druh Józef Duda z OSP Bielcza. Medale srebrne otrzymali: druh Krzysztof Wojas z OSP Łęki, druh Grzegorz Klich z OSP Borzęcin Górny, druh Robert Florczak z OSP Bielcza. Brązowe odznaczenia wręczono: druhowi Dariuszowi Kania z OSP Borzęcin Górny, druhowi Stanisławowi Chruściel z OSP Łęki oraz druhowi Marcinowi Knapik z OSP Bielcza.

Trzem druhom przyznano także odznakę „Wzorowy strażak”. Byli to: Mateusz Szafraniec, Paweł Kilian oraz Sebastian Bąk.

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie oraz Samorządu Gminy Borzęcin podziękowania za długoletnią służbę otrzymali: druh Franciszek Hetman (w straży od 1962 roku), druh Józef Wodka (w straży od 1970 roku), druh Stanisław Mirek (w straży od 1965 roku) oraz druh Alfred Palej (w straży od 1960 roku).

W swoim przemówieniu wójt gminy Borzęcin a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie zwracał uwagę na fakt, że każdy jubileusz to nie tylko czas radości i świętowania ale również zadumy i refleksji: – Dzisiaj nawiązujemy do historii, do początków, wspominamy ludzi, którzy zainicjowali powstanie jednostki OSP w Bielczy. Przywołujemy pamięć druhów, którzy odeszli na wieczną wartę, ale również tych obecnych wśród nas, którzy strażackiej służbie w myśl dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, poświęcili wiele lat swojego życia. Święty Jan Paweł II mówił, że „człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”. W działalności jednostek OSP jest więc nie tylko misja i statutowo określone cele, ale bezcenna wartość, która wyróżnia niosącego pomoc, częstokroć z narażeniem zdrowia i życia druha ochotnika.

Z okazji Jubileuszu wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Borzęcin, Czesławem Małkiem, złożył podziękowanie druhnom i druhom. – Za codzienne realizowanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, za ofiarność i poświęcenie na rzecz ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz za pełen profesjonalizm podczas działań ratowniczo – gaśniczych, likwidacji lokalnych zagrożeń, jak też zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne miejscowości i gminy należą Wam się wyrazy szacunku, uznania i staropolskie Bóg zapłać.

Nie zabrakło także serdecznych życzeń dalszego rozwoju Jednostki, spełnienia wszystkich planów i marzeń związanych z rozwojem, bezpiecznych wyjazdów do akcji i tylu powrotów, ilu wyjazdów.

Głos zabrał także Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego, który zwrócił uwagę na fakt, jak bardzo zmieniły się jednostki OSP na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. – To efekt Waszej pracy, zbiegu Waszej sumienności i tego, że Ochotnicza Straż Pożarna jest dla Was drugim domem, a niesienie pomocy ludziom potrzebą serca. To także troska samorządów lokalnych o strażaków. Korzystając z okazji chciałbym podziękować wójtowi, przedstawicielom rady gminy Borzęcin za dbałość o ochotnicze staże pożarne w tej gminie, za inwestycje w budynki a przede wszystkim w sprzęt i wyposażenie. To także zasługa komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, że stworzył sprawnie działający system ratowniczy w skład którego wchodzą druhowie z OSP niosący realną pomocą dla strażaków zawodowych.

Na ręce prezesa Curyły przekazał okolicznościowy talon o wartości 2.000 zł.

Zacnego Jubileuszu pogratulował bieleckim ochotnikom Adam Kwaśniak, radny sejmiku województwa małopolskiego, wręczając prezesowi Janowi Curyło okolicznościowy medal „Polonia Minor” za zasługi i ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa Małopolski i mieszkańców Regionu przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Gratulacje i podziękowania dla Jednostki w Bielczy, jej druhen i druhów złożyli także: Marian Zalewski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzesku, Dariusz Pęcak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz Grzegorz Małek – Komendant Gminny ZOSP RP w Borzęcinie.

Ostatnimi przemawiającymi byli druhowie z jednostki w Bielczy, którzy podziękowali prezesowi Janowi Curyle za podejmowany trud przewodzenia bieleckiej OSP. – W tym wyjątkowym dniu jakim jest jubileusz 110-lecia naszej Straży Pożarnej w Bielczy pragniemy złożyć podziękowania za 36 lat działalności w straży, w tym 21 lat jako prezes jednostki i najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego na kolejne lata pracy.

Okolicznościowy list gratulacyjny skierował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz gratulując Jubileuszu i dziękując za wierną strażacką służbę.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku wielofunkcyjnym. Tutaj, program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Bielczy. W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką: Ilony Łąpieś, Justyny Knap, Małgorzaty Kumórek oraz Krystiana Zycha.

Organizatorami uroczystości byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Bielczy, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkół w Bielczy. Obchody finansowo wsparli: Józef Pudło, Bogdan Szafraniec, Paweł Pałka, Łukasz Duda, Tadeusz Reczek, Zbigniew Koń, Spółdzielnia Produkcyjna „Bielczanka”, Grzegorz Dolina, Adam Czernek, Marcin Trytek, Dawid Czernek, Dawid Gala. Przepyszne ciasto upiekły specjalnie dla strażaków panie z Koła Aktywnych Kobiet w Bielczy.

(pio)

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

110 lat :: OSP Bielcza

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button