Aktualności

Wały Uszwicy w przebudowie

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych prowadzi inwestycję przebudowy wałów Uszwicy. Prace prowadzone są na lewym i prawym wale w miejscach, w których w trakcie wezbrań pojawiały się problemy związane m.in. z występującymi przesiąkami.

To niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego interwencja tym bardziej, że ten odcinek wymagał pilnej przebudowy. Cieszy fakt, że co prawda powoli, ale systematycznie realizowane są zadania, które mają istotny wpływ na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Istniejące na terenie gminy Borzęcin wały powodziowe nie dają gwarancji utrzymania wód tym bardziej, że zarówno w powodzi 1997, jak i 2010 roku zostały mocno nadwyrężone. Gmina Borzęcin w ostatnich latach wykonała inwestycję budowy palisad i murków zaporowych na odcinku ponad 7 kilometrów w centrum Borzęcina, gdzie w trakcie ostatnich powodzi dochodziło do przelewania się wód Uszwicy, ale to nie rozwiązuje problemu zagrożenia w pozostałej części gminy.

Największy problem, występuje na odcinku od Wokowic do mostu dworskiego w Borzęcinie. Fatalny stan koryta rzeki i obwałowań został uwidoczniony m.in. w „Raporcie z Powodzi 2010”. Tam jednak Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przygotowuje projekt kompleksowej przebudowy. Niestety nie bez problemów, gdyż pojawiają się opóźniające zadanie odwołania – informuje gospodarz gminy.

Realizowane aktualnie w Borzęcinie Dolnym prace prowadzone są odcinku 548 metrów wału prawego oraz 500 metrów wału lewego.

W ramach prac na wale prawym realizowane jest uzupełnienie i dogęszczenie korpusu wału, doszczelnienie wału palami DSM w osi wału, założenie siatki zabezpieczającej wał przed niszczeniem przez lisy i bobry, podwyższenie korony wału, utwardzenie najazdów i ramp płytami betonowymi, wysypanie żwirem korony wału oraz remont śluzy.

Zakres prac na wale lewym obejmuje uzupełnienie i dogęszczenie z uszczelnieniem korpusu wału, założenie siatki zabezpieczającej wał przed niszczeniem przez lisy i bobry, podwyższenie korony wału, utwardzenie najazdów i ramp płytami betonowymi, wysypanie żwirem korony wału.

Koszt realizowanych prac zamyka się kwotą blisko 930 tysięcy złotych.

Powiązane artykuły

Back to top button