Aktualności

Ważny dzień dla Szkoły w Łękach

W Łękach, w gminie Borzęcin oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Obiekt powstał w sąsiedztwie budynku szkoły podstawowej, którą kilka lat temu przejęło od gminy Borzęcin do prowadzenia Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w tej miejscowości. Z prezentu najbardziej zadowolone są dzieci, które nie tylko mogą korzystać z nowoczesnych boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej podczas zajęć szkolnych, ale i w czasie wolnym. Zadowoleni są też nauczyciele, którzy mają możliwość lepszej organizacji zajęć, rodzice oraz młodzież. Placówka, która od trzech lat prowadzona jest w nowej formie organizacyjnej stanowi wizytówkę i powód do dumy nie tylko dla mieszkańców Łęk, ale również samorządu gminy.

Koszt budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu to kwota prawie 450 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w wysokości ponad połowy kosztów inwestycji.

– To kolejne zadanie realizowane przez gminę Borzęcin przy tym obiekcie szkolnym w ostatnim czasie. Równolegle do inwestycji budowy boiska prowadziliśmy prace wewnątrz budynku, które polegały na wymianie kotłowni i modernizacji centralnego ogrzewania. We wcześniejszych latach wykonaliśmy między innymi termomodernizację budynku, remont instalacji elektrycznej, a przy udziale środków funduszu sołeckiego budowę placu zabaw – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Szkoła w Łękach jest doskonałym przykładem na to, że to co wydaje się niemożliwe, przy zaangażowaniu i społecznej pracy Zarządu i Członków Stowarzyszenia, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły, Nauczycieli, Pani Sołtys i Mieszkańców, staje się dobrem realnym, namacalnym, na wyciągnięcie ręki. Gratuluję tej trudnej, ale niezwykle efektywnej i pożądanej społecznie pracy.

– Dla naszej społeczności szkolnej jest to chwila wielkiej radości – mówiła podczas otwarcia obiektu Jolanta Rogóż, dyrektor szkoły. – Nie moglibyśmy jednak świętować tej pięknej uroczystości, gdyby nie decyzje i odpowiednie działania podjęte przez lokalne władze samorządowe, na czele z Panem Wójtem Januszem Kwaśniakiem, za co gorąco dziękuję.

Dyrektor Rogóż podziękowała dodatkowo władzom gminy za wszystkie dotychczasowe inwestycje przeprowadzone w budynku szkolnym i jego otoczeniu dzięki, którym dzieci mają dobrą atmosferę do pracy, nauki i wypoczynku. Zwróciła także uwagę na rolę sportu w życiu każdego z nas.

– Nie ulega wątpliwości, że uprawiając sport wdrażamy w swoje życie wiele wartości takich, jak: tolerancję, ducha działania zespołowego, siłę charakteru, poczucie własnej wartości. Stanowi on niezastąpione narzędzie wychowawcze – przypominała dyrektor Rogóż.

Przybyli na uroczystość goście mieli możliwość obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów pod opieką: Małgorzaty Wojtala, Grażyny Legutko, Katarzyny Kusior, Małgorzaty Filipowskiej oraz Krystiana Zycha. Dzieci odegrały wiele scenek kabaretowych i skeczów, a także wykazywały się swoimi zdolnościami tanecznymi, za co otrzymały brawa od zgromadzonych, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz gminy Borzęcin i powiatu brzeskiego, pracownicy urzędu gminy, szefowie stowarzyszenia prowadzącego szkołę i nauczyciele emerytowani.

Po występach wszyscy udali się na boisko sportowe, gdzie zorganizowano blok gier i konkursów dla dzieci. Tutaj też, zarówno goście, jak i uczniowie, mieli okazję do wypróbowania swoich umiejętności w konkursie rzutów karnych. Dostępu do bramki strzegł Aleksander Kozioł, na co dzień bramkarz drugoligowego Okocimskiego Klubu Sportowego. Chętnych na strzelanie do bramki było wielu.

– Jestem przekonana, że oddawane boisko będzie dobrze służyć uczniom naszej szkoły, będąc areną ich aktywności ruchowej i rozwijania pasji sportowych oraz innym osobom, zgodnie z ogólnodostępnym charakterem tego obiektu. Wiele zajęć pozalekcyjnych, które musiały się do tej pory odbywać w małej sali gimnastycznej przeniesiona zostanie właśnie tutaj – komentowała Jolanta Rogóż.

Obecni na uroczystości emerytowani nauczyciele dziękując wójtowi Kwaśniakowi za oddawane boisko i pięknie zmodernizowany cały obiekt szkoły prosili o pamięć przy konstruowaniu budżetu gminy Borzęcin w zakresie nowych inwestycji w Łękach w latach następnych. W podobnym tonie wypowiadała się także sołtys miejscowości, Anna Koczwara.

– To ważny dzień dla społeczności wsi Łęki –mówiła pani sołtys. – Cieszę się, bo boisko może służyć zarówno dzieciom, młodzieży, jak i całym rodzinom. Teren jest bezpieczny, pięknie urządzony z ławeczkami na których można usiąść i odpocząć w czasie, kiedy nasze dzieci mają szansę rozwijać swoje pasje sportowe lub po prostu wyszaleć się. To dobra inwestycja. Dzięki dobrej współpracy naprawdę dużo można zrobić.

Przypomnijmy, że w ramach realizacji zadania pn.: „Remont zagospodarowania terenu i boisko wielofunkcyjne z dojściami i małą architekturą przy Szkole Podstawowej w Łękach” wykonano: remont zagospodarowania terenu polegający na wymianie nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej, wymianę ogrodzenia od strony drogi gminnej, remont oświetlenia terenu, budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy i dojść z kostki brukowej oraz montaż elementów małej architektury tj. ławek i koszy.

Powiązane artykuły

Back to top button