Aktualności

Wizyta delegacji Japońskiego Forum Wodnego w Brzesku

W dniu 11 lutego 2014 r. Urząd Miejski w Brzesku gości przedstawicieli Japońskiego Forum Wodnego – instytucji rządowej, która zajmuje się gromadzeniem i propagowaniem wiedzy na temat wody, jej wykorzystania i ochronie przed zagrożeniami. Forum angażuje się i finansuje wiele projektów nie tylko w Japonii, ale również w 40 krajach rozwijających się zarówno w Azji jak i Afryce oraz Ameryce Południowej.

Przedstawiciele JFW zwrócili się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie z prośbą o spotkanie w sprawie lokalnych systemów ostrzeżeń powodziowych. Ponieważ Gmina Brzesko współpracuje w tym zakresie z IMGW zaproponowano, aby to właśnie tutaj odbyło się robocze spotkanie traktujące o problematyce związanej z funkcjonującym na naszym terenie lokalnym systemem ostrzeżeń powodziowych.

Wizyta delegacji japońskiej w Polsce jest elementem projektu wykonywanego na zlecenie japońskiego Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Turystyki, którego celem jest zgromadzenie informacji o doświadczeniach w radzeniu sobie z powodzią w najciekawszych pod tym kątem miejscach na świecie i rozpowszechnianie tych informacji w innych krajach jako tzw. dobrych przykładów. Dyrektorem projektu jest Yoich Kogure.

Japończycy zainteresowani są następującymi zagadnieniami w kontekście wizyty w Brzesku:

– funkcjonowaniem systemu LSOP

– sposobami ostrzegania mieszkańców

– reakcjami ludzi na ostrzeżenia

– działaniami edukacyjnymi

– planami rozwoju systemu

– współpracą z innymi jednostkami zajmującymi się ostrzeganiem

 

Przedstawiciele Japońskiego Forum Wodnego zobaczą również w terenie miejsca, które podczas znacznych opadów deszczu oraz wezbrań lokalnych cieków wodnych stwarzają kłopot służbom kryzysowym ze względu na specyficzne uwarunkowania topograficzne i urbanistyczne.

Powiązane artykuły

Back to top button