Aktualności

Wręczono umowy na realizację zadań w ramach programu „Małopolskie Remizy”

Dzięki dotacji w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego zadania „Małopolskie Remizy” zmodernizowany obiekt otrzymają strażacy z Bielczy (13 729 zł), Łysej Góry (6 185 zł), Lewniowej (40 000 zł), Porąbki Iwkowskiej (39 842 zł). W piątek, 11 lipca 2014 roku w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazali 28 umów gminom z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, którym udzielono pomocy finansowej na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich.

Do konkursu „Małopolskie Remizy 2014″ zgłoszono aż 137 wniosków na realizację prac budowlano-remontowych w obiektach OSP. Przy ich ocenie brano pod uwagę w szczególności: średnią aktywność OSP w 2012 i 2013 roku, wartość wskaźnika G (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy), funkcjonowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej w jednostce OSP oraz korzystanie przez Beneficjenta ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Zadanie „Małopolskie Remizy” Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje od 2009 roku. Dotychczas przeznaczono na nie ponad 21 mln zł, dzięki którym w latach 2009 – 2014 wyremontowano 605 małopolskich remiz. Tylko w tym roku na konkurs „Małopolskie Remizy 2014″ w budżecie Województwa Małopolskiego zabezpieczono środki w wysokości ponad 3,8 mln zł.

Powiązane artykuły

Back to top button