Aktualności

Wydano niezwykłą publikację – By ocalić krakowskie pieśni


Spotkanie promujące wydaną ostatnio książkę „Pieśni ludu krakowskiego – Borzęcin i okolice” oraz dystrybucja publikacji do największych bibliotek w Polsce oraz do wszystkich gminnych książnic w powiecie brzeskim, a także do około 40 lokalnych samorządów zwieńczyły realizację projektu wpisującego się w popularyzowanie lokalnej twórczości. Publikacja powstała w oparciu o zebrany, nadzwyczaj bogaty materiał etnograficzny związany z folklorem ziemi borzęcińskiej.

Projekt zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie przy wsparciu finansowym miejscowego Urzędu Gminy oraz dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą prawie 30 tys. zł.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, osoby związane z realizacją projektu, przedstawiciele mediów, wielu mieszkańców gminy i – oczywiście – byli i obecni członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Grupa ta jest ważnym kontynuatorem folkloru lokalnego na terenie gminy Borzęcin. Starannie od strony edytorskiej wydane książki przekazano gościom spotkania, publikacja została rozesłana do muzeów etnograficznych w kraju, osób zajmujących się folklorem a także zaprzyjaźnionych zespołów ludowych.

Stosowny wniosek złożyliśmy w 2010 roku do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, jednak długo trwające procedury ocenne w Urzędzie Marszałkowskim sprawiły, że projekt został zrealizujemy dopiero teraz – mówi Piotr Kania, dyrektor borzęcińskiego ośrodka kultury, autor projektu.

Pierwszym etapem realizacji zadania było zbieranie materiałów muzycznych z terenu gminy. Poszukiwano informacje o zwyczajach ludowych wśród mieszkańców gminy Borzęcin i okolic, przeprowadzano wywiady ze starszymi ludźmi, przeszukano archiwa dźwiękowe i tekstowe. Odnalezione utwory utrwalano na nośnikach elektronicznych. Równocześnie z poszukiwaniem „starych dźwięków” zbierano informacje dotyczące działalności muzyków ludowych na terenie Borzęcina i okolic. Zrekonstruowano także dawny strój typowy dla tego obszaru.

Tymi pracami zajął się Krzysztof Przepiórka – muzyk, nauczyciel Zespołu Szkół w Borzęcinie, instruktor ZPiT Borzęcanie, mający obszerną wiedzę z zakresu opisywanego obszaru etnograficznie, który określany jest jako teren Krakowiaków Wschodnich. Ponadto zna on doskonale środowisko miejscowych twórców ludowych oraz osoby mogące udzielić wielu cennych informacji o miejscowym folklorze i zwyczajach – tak Piotr Kania charakteryzował podczas promocji książki jej twórcę i dziękował mu: – Za wielkie zaangażowanie w procesie zbierania i systematyzacji materiałów oraz wydania publikacji należą mu się słowa szczególnego podziękowania. Pan Krzysztof odegrał sporą rolę w procesie technicznej poprawy skorygowanego materiału oraz składu książki. Mam nadzieję, że docenią Państwo włożony trud, który niewątpliwie przekłada się na wysoką wartość merytoryczną tego wyjątkowego zbioru.

Redakcji zgromadzonego przez Krzysztofa Przepiórkę materiału dokonała Aleksandra Szurmiak-Bogucka – wybitna specjalistka, autorka wielu publikacji, od kilkudziesięciu lat zajmująca się folklorem południowej Polski. Wielokrotnie była nagradzana za swą działalność artystyczno-naukową i ogromny wkład w rozwój kultury narodowej. – Pragnę jej serdecznie podziękować nie tylko za aktywną pracę przy opracowaniu książki, ale przede wszystkim za fachową weryfikację zgromadzonego materiału pod kątem charakterystycznych cech folkloru Krakowiaków Wschodnich. Dzięki Pani Aleksandrze książka ta staje się w istocie opracowaniem naukowym – zachwalał dyrektor Kania.

Podziękowania usłyszały także Dorota Wolsza-Sroka za wzbogacenie książki swoimi rysunkami, Dorota Bieniek-Przepiórka za wykonanie korekty tekstu, Aleksandra Dziedzic – właścicielka Brzeskiej Oficyny Wydawniczej oraz Magdalena Krokosz, zajmująca się składem książki. Wyrazy wdzięczności skierowano również do władz samorządowych gminy Borzęcin. – Część środków potrzebnych do sfinansowania publikacji książki – prawie 7 tys. zł – pochodziła z budżetu gminy Borzęcin, za co chylę czoła przed Januszem Kwaśniakiem – wójtem gminy Borzęcin oraz przed radnymi Rady Gminy – informował Piotr Kania. – Warto przy tej okazji wspomnieć, że samorząd od wielu lat wspiera finansowo rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Przykładem tego jest nie tylko pomoc przy wydaniu niniejszej publikacji, ale też środki przekazywane w latach ubiegłych na funkcjonowanie Zespołu – zatrudnienie instruktora oraz kapeli, organizację wyjazdów zarówno tych związanych z występami, jak i tymi rekreacyjnymi, stanowiącymi nagrodę dla młodzieży za udział w próbach i występach świetnie promujących gminę. Nie sposób nie wspomnieć także o wyposażeniu zespołu w stroje ludowe. Dość powiedzieć, że wnioski składane przez Gminny Ośrodek Kultury do programu Mecenat Małopolski, wsparte wkładem własnym z gminy Borzęcin, pozwoliły w latach 2008-2010 na zakup niezbędnego wyposażenia zespołu w kwocie 52 tys. zł.

Jednak najbardziej emocjonalne podziękowania dyrektor Kania przekazał członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”, doceniając ich aktywny udział w próbach oraz występach na scenach lokalnych, regionu Małopolski, a nawet poza granicami kraju. – Wasza bezinteresowna postawa oraz zaangażowanie w pracę grupy przyczynia się w ogromnym stopniu do promocji i rozsławiania dobrego imienia gminy Borzęcin i borzęcińskiej kultury. Ta książka jest także wynikiem Waszej pracy, tego, że istniejecie jako Zespół, a dzięki temu materiał z tej książki może zostać ożywiony i znakomicie posłużyć Wam do tworzenia nowych inscenizacji związanych z bogatą tradycją tego obszaru – podkreślił rolę dzisiejszych pasjonatów folklorem Piotr Kania.

Podczas spotkania znakomity wykład dotyczący historii folkloru na terenie ziemi borzęckiej wygłosiła prof. Szurmiak-Bogucka. Uczestnicy dali się także porwać przygrywającej kapeli ZPiT „Borzęcanie” wyśpiewując utwory z wydanego śpiewnika. Czas umilał Zespół Pieśni i Tańca „Borzęcanie” swoimi popisami w tańcach krakowskich, lubelskich i rzeszowskich.

Na zakończenie wręczono podziękowania dla Rady Gminy w Borzęcinie na ręce jej przewodniczącego – Czesława Małka, współzałożyciela i instruktora ZPIT Borzęcanie – Krzysztofa Przepiórki oraz współzałożyciela Zespołu, dyrektora GOK – Piotra Kani. Członkowie ZPiT „Borzęcanie” podziękowali za ponad 10 lat współpracy i troski o dobro Grupy. – Z powodu zagranicznego wyjazdu nieobecny był wójt Janusz Kwaśniak, któremu stosowne podziękowanie przekażemy przy innej okazji – mówiła Justyna Musiał wręczająca podziękowania w imieniu Zespołu.

(h)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button