Aktualności

Wydano publikację – Gmina Borzęcin w obrazach

W niedzielę 14 października 2012 r. o godzinie 17.00 w sali Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się promocja albumu „Gmina Borzęcin w obrazach”, wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Borzęcinie, która przygotowała i zrealizowała projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod hasłem – Promocja Gminy Borzęcin poprzez wydanie albumu „Gmina Borzęcin w obrazach” i kartek pocztowych złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu. Środki na realizację zadania pochodziły z Unii Europejskiej programu Oś 4 Leader, jak również z budżetu gminy. Imprezę rozpoczął występ Zespół Pieśni i Tańca „Borzęcanie”, który wystąpił kilkakrotnie, prezentując folklor krakowiaków wschodnich, lubelski i rzeszowski, a także szczególnie bliskie sercu pieśni i tańce z Borzęcina i okolic.

Licznie przybyłych gości powitała Elżbieta Kwaśniewska kierownik GBP w Borzęcinie. Spotkanie zaszczycili swoim udziałem: wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, zastępca wójta Tadeusz Żurek wraz z małżonką, proboszcz parafii w Borzęcinie Górnym ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii w Borzęcinie Dolnym ksiądz Marek Obrzut, księża wikariusze: ks. Rafał Zielonka i ks. Piotr Dydo-Rożniecki, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Maria Marek, instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Renata Wielgosz, radny sejmiku wojewódzkiego Stanisław Handzlik, właścicielka drukarni Brzeskiej Oficyny Wydawniczej Aleksandra Dziedzic, radni Rady Gminy Borzęcin, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Borzęcin.

Kierownik Biblioteki E. Kwaśniewska przedstawiła główne cele projektu, złożyła podziękowanie władzom gminy a szczególnie wójtowi Gminy Borzęcin Panu Januszowi Kwaśniakowi, który był pomysłodawcą i inicjatorem wydawnictwa oraz osobom zaangażowanym w realizację zadania. Następnie powiedziała, że Album jest podzielony na działy. W pierwszej części prezentujemy Gminę Borzęcin na starej fotografii, czyli fotografie od 1899 roku zebrane przez nauczyciela historii Lucjana Kołodziejskiego (…).

Druga część albumu Gmina Borzęcin dzisiaj opracowała nauczycielka języka angielskiego Joanna Bodzioch. Przedstawia ona Borzęcin współczesny (…). Zawarte są tu również fotografie ukazujące atrakcyjne miejsca i krajobrazy oraz panoramę Gminy Borzęcin z lotu ptaka (…).

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani Joannie Bodzioch oraz Panu Lucjanowi Kołodziejskiemu za współpracę i zaangażowanie, poświęcony czas na pracę przy albumie, zbieranie i wykonywanie zdjęć, opisów, współpracę z drukarnią i biblioteką, a przede wszystkim wójtowi Gminy Borzęcin Panu Januszowi Kwaśniakowi za cenne rady i wskazówki wszelkiego rodzaju oraz koordynacje pracy przy albumie.

Prezentacji albumu dokonali jego autorzy. Lucjan Kołodziejski rozpoczynając ją, powiedział: w albumie „Gmina Borzęcin w obrazach” znajduje się 81 archiwalnych fotografii wybranych spośród ponad 400. Zamieszczone w książce archiwalne zdjęcia pochodzą od mieszkańców gminy Borzęcin. Gdyby nie Państwa dobra wola i użyczenie zdjęć, ta część albumu nie mogłaby powstać. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy udostępnili te fotografie, (…). Niektóre ze zdjęć „czekały” w moich zbiorach 10 i więcej lat na ten dzisiejszy dzień. Nie ma możliwości omówienia wszystkich opublikowanych w albumie zdjęć. Każde z nich to zatrzymana w kadrze ważna chwila z życia konkretnej osoby, to świadectwo czasów, które dawno odeszły w przeszłość.(…) Zaprezentował 13 wybranych fotografii, do każdej z nich dodając komentarz objaśniający wydarzenia, osoby i miejsca na nich uwiecznione.

Piękno i rozwój współczesnej gminy Borzęcin omówiła Joanna Bodzioch. – Zamieszczonych 108 zdjęć na 30 stronach publikacji odzwierciedla dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną: oświatową, kulturalną i sportową, będącą dowodem pracowitości mieszkańców oraz samorządu gminy. Album przedstawia najbardziej urokliwe miejsca i obiekty gminy, także o znaczeniu historycznym. Zdjęcia ułożone zostały według tematów: zabytki, kościoły, kaplice, figury i kapliczki, architektura drewniana, sztuka ludowa, kultura, oświata, obiekty sportowe, inwestycje, agroturystyka, krajobrazy i panorama lotnicza (…). Z myślą o mieszkańcach i turystach odwiedzających gminę Borzęcin, w ramach projektu wydano kartki pocztowe. Pozdrowienia będzie można przesłać korzystając z pocztówek, prezentujących walory gminy Borzęcin – mówiła do zebranych.

Kolejnym elementem spotkania było wystąpienie Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka, który pogratulował autorom publikacji i pracownikom biblioteki wydania albumu. Zwrócił uwagę na współpracę autorów z mieszkańcami gminy. Zachęcił do własnych poszukiwań w rodzinnych albumach i dokumentach. Zapowiedział kolejne wydawnictwa o Borzęcinie jeszcze w tym roku.

W miłej i serdecznej atmosferze, która wytworzyła się w trakcie spotkania promocyjnego Joanna Bodzioch i Lucjan Kołodziejski wręczyli albumy i kartki pocztowe wszystkim tym obecnym, których zdjęcia zostały umieszczone w albumie oraz osobom, które udzieliły wywiadów. Albumy otrzymali: Jan Bąk, Mirosława Białek, Kinga Białek, Małgorzata Biernat, Kazimierz Bratko, Zofia Ciochoń, Karolina Czernek, Aleksander Gajda, Anna Hebda, Maria Jakubowska, Daniel Kowalczyk, Maria Kowalska, Józefa Kuliś, Stefania Kwaśniak, Marta Latocha, Weronika Machalska, ks. Marek Obrzut, ks. Czesław Paszyński, Maria Musiał, Maria Pęcak, Magdalena Serwa, Beata Staśko, Sebastian Szafrański.

Tę część spotkania zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie” prezentując tańce lubelskie. Publiczność mocnymi oklaskami podziękowała zespołowi i jego kierownikowi za wspaniałe występy.

Członkowie Zespołu złożyli podziękowania wójtowi Januszowi Kwaśniakowi za zaangażowanie i finansowe wsparcie na rzecz działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie” przekazując specjalny list okolicznościowy oraz dedykując jedną z wykonywanych suit tańców ludowych.

Prezentacji albumu towarzyszyła wystawa prac malarskich Pani Alicji Klich, emerytowanej nauczycielki z Łęgu Tarnowskiego. Ulubione techniki malarskie to olej i pastele, a ulubionym tematem – pejzaże i kwiaty. Jej obrazy były prezentowane w galeriach m.in. w Wojniczu, Tarnowie, Radłowie, Bobrownikach Wielkich, Wietrzychowicach. Warto dodać, iż jest to kolejna wystawa prezentowana przez bibliotekę.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali albumy i kartki pocztowe, zwiedzali wystawę oraz zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek.

A.Sz.

Gmina Borzęcin w obrazach :: promocja książki

Gmina Borzęcin w obrazach :: promocja książki

Gmina Borzęcin w obrazach :: promocja książki

Gmina Borzęcin w obrazach :: promocja książki

Gmina Borzęcin w obrazach :: promocja książki

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button