Aktualności

X-lecie WTZ ZAWADA USZEWSKA


Minęło już 10 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej.

Jubileusz X-lecia rozpoczął się mszą świętą odprawioną w kościele pw. M.B. Fatimskiej w Gnojniku o godzinie 15:30. Mszę św. Koncelebrował ks. Ryszard Podstołowicz – dyrektor diecezjalnego Caritas oraz ks. Jan Kudłacz proboszcz parafii Uszew /Zawada Uszewska, który wygłosił Słowo Boże, porównując  pracę  warsztatu do działalności św. Brata Alberta Chmielewskiego – patrona warsztatu i działalności św. Franciszka z Asyżu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Strażaka w Gnojniku. Wśród zaproszonych gości byli: prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Ewa Cierniak – Lambert oraz cały zarząd stowarzyszenia, Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa i jego zastępca Ryszard Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk, Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert i jego zastępca Magdalena Twaróg, Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gnojniku, Dyrektor Gimnazjum w Gnojniku Mirosław Mietła, Posłanka Elżbieta Achinger, Dyrektor PZOZ w Brzesku Jóżefa Szczurek – Żelazko , były Burmistrz Brzeska Jan Musiał.

 Impreza rozpoczęła się przywitaniem wszystkich gości przez Panią Prezes Ewę Cierniak – Lambert. Następnie Kierownik Warsztatu Pan M. Piech przedstawił multimedialna prezentację powstania i działalności WTZ Zawada Uszewska.  Wśród osób, które zabrały głos, gratulując sukcesów i widocznych efektów skrupulatnej pracy byli: dyrektor szpitala, starosta brzeski, wójt gminy Gnojnik oraz rodzice  podopiecznych. Po życzeniach wystąpiła grupa teatralna warsztatu z przedstawieniem pt; „Życie”.

Spektakl choć krótki był bardzo wymowny i spotkał się z dużym uznaniem i gromkimi brawami. Po widowisku scenicznym gości zaproszono na obiad, następnie jubileuszowy tort.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna a do tańca przygrywał zespół  „Pleśniarscy”.Podczas zabawy zaproszeni goście mieli możliwość podziwiać prace uczestników które były wyeksponowane na sali. Możliwość zakupu prac zaowocowała dochodem prawie 3000 zł. 


Powiązane artykuły

Back to top button