Aktualności

XVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia

Centrum Kultury i Urząd Gminy w Gnojniku oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku uprzejmie informuje, że w dniach 22 i 23 lutego 2014 r. w Domu Strażaka w Gnojniku rozegrany zostanie XVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy w szachach szybkich P-15, oddzielnie dla juniorów jak i seniorów. Przyjmowanie do turnieju nastąpi w dniu 22.02.2014 r. od godz. 8.00. Początek zawodów o godz. 10.00. W dniu 22-go lutego 2014 r. (sobota) odbędzie się turniej dla dzieci i młodzieży do 18 lat. Wpisowe od jednego juniora (juniorki) wynosi 10 zł i przyjmowane będzie na kwitariusz Centrum Kultury w Gnojniku w dniu 22 lutego 2014 r. (dla juniorów przewidziano poczęstunek).
W turnieju dla juniorów rozegranych zostanie 9 – 11 rund systemem szwajcarskim – kontrolowanym.
Czas gry na partię wynosi 30 minut (2 x 15 minut).
Kojarzenie par – komputerowo. Dla juniorów oprócz „źrebiątka” – wykonanego z drewna przez artystę ludowego Czesława Gazdę z Gnojnika zabezpieczone będą nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych juniorów, juniorek młodszych, młodzików i młodziczek oraz najmłodszego i najlepszego szachisty z gminy Gnojnik. Ponadto będą specjalne nagrody dla 3 najlepszych juniorów i najlepszego seniora z gminy Gnojnik. W turnieju dla juniorów może wziąć udział każdy szachista bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność klubową i miejsce zamieszkania (nie obowiązuje posiadanie licencji szachowej na 2014 r.).
Dnia 23 lutego 2014 r. (niedziela) rozegrany zostanie turniej dla seniorów.
Przyjmowanie do turnieju od godz. 8.00 do 9.45. Początek zawodów o godz. 10.00. Odbędzie się 11 – 13 rund systemem szwajcarskim – kontrolowanym. Czas gry na partię wynosi 30 minut (2 x 15 minut). Kojarzenie par podobnie jak w 2013 r. będzie odbywać się komputerowo. Dla sześciu najlepszych szachistów będą nagrody pieniężne: I miejsce – czarny koń i 800 zł, II miejsce – 600 zł, III miejsce – 400 zł, IV miejsce – 300 zł,
V miejsce – 200 zł, VI miejsce – 100 zł, oraz nagroda pieniężna dla najlepszej seniorki – 200 zł.
Nagroda główna – Czarny Koń !!! Przewidziano również nagrody rzeczowe.
Wpisowe do turnieju od każdego seniora wynosi 20 zł i przyjmowane będzie na kwitariusz Centrum Kultury
w Gnojniku. Juniorzy mogą wziąć udział w turnieju w dniu 23.02.2014 r., ale zobowiązani są do wpłaty wpisowego      w takiej samej wysokości jak seniorzy. Każdy kto będzie chciał wziąć udział, czy to w turnieju dla juniorów, czy też seniorów musi bezwzględnie do dnia 20 lutego 2014 r.  zgłosić swój udział telefonicznie w Centrum Kultury w Gnojniku nr tel. (0-14) 68 69 690 codziennie w godzinach od 8.00-20.00 lub do sędziego klasy państwowej, a jednocześnie sędziego turnieju Wiesława Kasperka, który będzie czuwał nad całością turnieju, nr tel. /14/ 690 85 81. Nie zgłoszenie się w terminie może spowodować nie dopuszczenie do tych turniejów. W przypadku spóźnienia się na zawody osoby będą dopuszczane od II rundy, dotyczy osób, które zgłosiły się do turnieju.
W turniejach obowiązywać będą przepisy gry Kodeksu Szachowego z 1996 r. z uwzględnieniem zmian z 1997 r. Przewidziano bufet zaopatrzony w kawę, herbatę i gorące danie (odpłatnie).

Powiązane artykuły

Back to top button