Aktualności

Zakończono prace przy cmentarzu w Przyborowie

Blisko 160 tysięcy złotych kosztowała renowacja kolejnego z cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej, znajdującego się na terenie gminy Borzęcin. Tym razem renowacji poddano cmentarz wojenny nr 272 w Przyborowie, który od 11 kwietnia 2014 roku decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wpisany jest do rejestru zabytków.

W ramach prowadzonych prac wykonano remont ogrodzenia betonowego, pomnika głównego wraz z tablicą pamiątkową i nagrobków – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Przy obiekcie wybudowano parking wraz z dojazdem oraz chodnik. Ponadto przebudowano schody terenowe oraz wykonano zagospodarowanie terenu. Całość została oznakowana tablicami informacyjnymi z oznakowaniem systemu GUIDE 24/24 i kierunkowymi – wyjaśnia gospodarz gminy.

Odnawiany cmentarz został zaprojektowany przez Roberta Motkę i jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Spoczywa na nim 103 żołnierzy austro-węgierskich i 27 rosyjskich, poległych w toczonych w okolicy Przyborowa i Szczepanowa walkach w listopadzie 1914 roku. Położony jest na piaszczystej wydmie widocznej z drogi wojewódzkiej Brzesko – Szczurowa. Obiekt ma kształt prostokąta. Na cmentarz wiodą betonowe schody, a wejście stanowi metalowa brama z fragmentami betonowego muru zakończonymi kamiennymi kulami po bokach. Ogrodzenie zbudowane jest z betonowych słupków połączonych metalowymi rurami.

Elementem centralnym cmentarza jest położona na wprost wejścia pomnikowa ściana z inskrypcją, zwieńczona dużym betonowym krzyżem. Treść inskrypcji na tablicy brzmi następująco: „1914-15 SOLDATEN TOD IST HEILIG UND BRICHT DES HASSENS. GEBOT FREUND UND FEIND, VON WUNDEN VERSAHRT SIND. DER GLEICHEN LIEBE UND EHRE WERT”, co można przetłumaczyć: „Żołnierska śmierć jest święta i łamie wszelki nakaz nienawiści. Czy wrogiem był, czy bratem, niech nikt nie pamięta. Jednaką cześć i miłość, Winniśmy im w darze.”

Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji lokalnych strategii działania za pośrednictwem LGD „Kwartet na Przedgórzu” z siedzibą w Warysiu. Kwota uzyskanej pomocy wyniosła 76 tysięcy 788 złotych.

Powiązane artykuły

Back to top button