Aktualności

Zakończono wodociągowanie Przyborowa

Zakończono realizację budowy wodociągu w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin. W ramach realizowanych prac wykonano 29,6 km sieci wraz z przyłączami oraz 274 przyłącza. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 3 miliony 37 tysięcy złotych, z czego 1 milion 408 tysięcy złotych to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wodociągowanie Przyborowa kończy kompleksowe wodociągowanie gminy Borzęcin, które w ostatnim etapie jego realizacji zamknęło się kwotą nakładów blisko 12 milionów złotych.

Wodociągowanie gminy realizowaliśmy w kilku etapach. W pierwszym etapie, w 2002 roku zakończono budowę wodociągu w Bielczy, dwa lata później w 2004 roku zwodociągowano miejscowość Jagniówka, a w 2006 roku Łęki. Wykonanie ostatniego etapu wodociągowania rozpoczęto w 2007 roku realizacją zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzęcin. Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni wraz z ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny i Waryś”. Po zakończeniu inwestycji w Przyborowie ostatni etap wodociągowania gminy zamknął się wartością nakładów rzędu 12 milionów złotych. Łącznie wykonano 120 km sieci wraz z przyłączami oraz blisko 1030 przyłączy – informuje wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Gmina nie odmawia dostępu do sieci kolejnym zainteresowanym, głównie tym, którzy wcześniej korzystaniem z gminnej sieci nie byli zainteresowani. Wykonywane są projekty rozbudowy sieci, połączenia siecią wodociągową miejscowości Borzęcin i Bielcza, a w samym Przyborowie realizowana jest budowa dodatkowych 70 przyłączy.

Wodociąg :: Przyborów

Wodociąg :: Przyborów

 

 

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button