Aktualności

Zakończono zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP gminy Borzęcin

W miesiącu lutym i marcu odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze we wszystkich jednostkach OSP działających na terenie gminy Borzęcin. W trakcie zebrań podsumowano działalność jednostek, udzielono absolutorium zarządom za rok 2015, omówiono plany działalności na rok bieżący oraz dokonano wyboru władz na nową kadencję 2016 – 2021 i delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu. 
Na terenie gminy Borzęcin działa sześć jednostek OSP: Bielcza, Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny, Jagniówka, Łęki i Przyborów. Łączna liczba członków, łącznie z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi oraz członkami wspierającymi to 230 druhen i druhów, przy czym najbardziej liczebną jest działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jednostka OSP w Borzęcinie Górnym, najmniej – jednostka OSP w Jagniówce.
Na stanie jednostek OSP znajduje się 12 pojazdów ratowniczych: jeden ciężki, pięć średnich i sześć lekkich, w tym samochód ratownictwa technicznego w Borzęcinie Górnym. Jednostka OSP w Borzęcinie Dolnym dysponuje wysokowydajną pompą powodziową, a OSP Borzęcin Górny łodzią do ratownictwa wodnego.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą władz wybranych w poszczególnych jednostkach na kadencję 2016-2021, delegatów na Zjazd oraz Przedstawicieli do Zarządu. Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbędzie się w Borzęcinie w miesiącu maju.

Jednostka

Liczba Członków

Zarząd Kadencja

2016-2021

Komisja Rewizyjna

Delegaci Zjazd Gminny 2016

Przedstawiciele do Zarządu-Zjazd Gminny 2016

OSP Borzęcin Górny

Członkowie:35

MDP: 20

Wspierających: 7

Razem: 62

Prezes: Siudut Tomasz

Wiceprezes-Naczelnik: Piotr Małek

Wiceprezes: Tomasz Ciochoń

Z-ca Naczelnika: Kania Dariusz

Skarbnik: Janusz Siudut

Sekretarz: Aneta Ciochoń Jaje

Gospodarz: Ciochoń Paweł

Członek: Edwin Guzy

Przewodniczący: Ciochoń Tadeusz

Członkowie: Mika Piotr

Stoch Marcin-sekretarz

Janusz Kwaśniak

Józef Ciochoń

Piotr Małek

Tomasz Siudut

Janusz Siudut

Janusz Kwaśniak

Józef Ciochoń

OSP Borzęcin Doln

Członkowie: 43

Prezes: Grzegorz Małek

Naczelnik Gospodarz: Pudełko Szczepan

Z-ca Naczelnika: Mirosław Wilkosz

Skarbnik: Knap Wacław

Sekretarz Kronikarz: Lucjan Kołodziejski

Członek: Paweł Czernek

Przewodniczący: Janik Adam

Członkowie: Krzysztof Wolny

Sebastian Kudła-sekretarz

Sławomir Rosa

Grzegorz Małek

Pudełko Szczepan

Mirosław Wilkosz

Knap Wacław

Paweł Czernek

Grzegorz Małek

Pudełko Szczepan

OSP Przyborów

Członkowie:35

MDP 19

Honorowi: 1

Razem: 55

Prezes: Sławomir Urbański

Naczelnik: Paweł Oleksyk

Wiceprezes: Łukasz Kornaś

Skarbnik: Zbigniew Mrówka

Sekretarz: Klaudia Borowiec

Gospodarz: Paweł Sarlej

Przewodniczący: Stanisław Myrlak

Członkowie: Marek Niedojadło

Sebastian Ślósarz

Sławomir Urbański

Paweł Oleksyk

Łukasz Kornaś

Mateusz Duch

Paweł Oleksyk

Łukasz Kornaś

OSP Łęki

Członkowie:20

Wspierających: 6

Razem: 26

Prezes: Józef Wąsik

Wiceprezes-Naczelnik: Krzysztof Wojas

Skarbnik: Jerzy Szuba

Sekretarz: Paweł Kołodziej

Kronikarz: Marcin Żurek

Gospodarz: Aleksander Kabat

Przewodniczący: Ciuruś Stanisław

Członkowie: Grocholski Damian

Krzysztof Drąg

 

 

Józef Wąsik

 

Józef Wąsik

OSP Bielcza

Członkowie: 27

Prezes: Jan Curyło

Naczelnik: Marcin Knapik

Sekretarz: Paweł Kiljan

Skarbnik: Jarosław Pękala

Przewodniczący: Robert Florczak

Członkowie: Maksymilian Wolnik

Krystian Imiołek

Jan Curyło

Marcin Knapik

Jan Curyło

Marcin Knapik

OSP Jagniówka

Członkowie: 15

Honorowi: 2

Razem:17

Prezes: Marek Maklas

Naczelnik: Andrzej Kukiełka

Skarbnik: Maklas Józef

Sekretarz: Paweł Czesak

Członek Zarządu Gospodarz: Mateusz Maklas

Przewodniczący: Mateusz Gaca

Członkowie: Marcin Martynski

Derleta Maciej

Mateusz Maklas

Marek Maklas

Marek Maklas

Druhnom i Druhom Ochotnikom dziękujemy za pełnioną społeczną służbę, trwanie na straży bezpieczeństwa mieszkańców i pełną poświęcenia walkę z żywiołami. Życzymy zdrowia i spełnienia marzeń, zarówno  tych związanych ze służbą i rozwojem jednostek, jak i tych osobistych. Bezpiecznych powrotów z akcji i pomyślności…

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button