Aktualności

Zawiadomienie o wakacyjnych dyżurach w przedszkolach

Gmina Brzesko zawiadamia że w czasie wakacji dyżury pełnić będą następujące przedszkola:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach, ul. Szkolna 5, tel. 014 66 309 81 – 01.07 – 12.07 2019 r. (10 dni roboczych)

Publiczne Przedszkole nr 9 w Brzesku, ul. Browarna 9, tel. 014 68 49 446 – 15.07 – 26.07 2019 r. (10 dni roboczych)

Publiczne Przedszkole nr 3 w Brzesku, ul. Mickiewicza 21, tel. 014 68 49 442 – 29.07 – 14.08 2019 r. (13 dni roboczych)

Publiczne Przedszkole nr 4 w Brzesku, ul. Ogrodowa 10, tel. 014 68 49 441 – 16.08 – 30.08 2019 r. (11 dni roboczych)

 

Opłata za korzystanie z przedszkola będzie przyjmowana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem dyżuru. Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje skreślenie z listy dzieci zgłoszonych na dyżur.

 

Opłata za przedszkole pobierana jest zgodnie z uchwałą nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 6059 ). Treść uchwały dostępna jest na stronie www.brzesko.pl w zakładce Samorząd/Rada Miejska/Uchwały Rady/2017-2018/Uchwały z dnia 29.08.2018 r.

 

Stawka żywieniowa w okresie dyżuru wakacyjnego będzie wynosić 6 zł (śniadanie – 1,50 zł, obiad – 3,20 zł, podwieczorek – 1,30 zł)

 

Uwaga:

W przypadku, gdy liczba dzieci zapisanych do przedszkola w okresie wakacji będzie mniejsza niż 8, dyżuru w określonym terminie nie będzie.

Powiązane artykuły

Back to top button