Aktualności

Zebranie sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny


W sobotę 17 marca w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym odbyło się zebranie sprawozdawcze. Na początku Prezes OSP Borzęcin Dolny Grzegorz Małek przywitał zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Borzęcinie Janusza Kwaśniaka, zastępcę wójta Tadeusza Żurka, sekretarz UG Borzęcin Joannę Kołodziejską, księdza proboszcza Marka Obrzuta, radnego gminnego Czesława Czaję, druhnę i druhów strażaków.

Podczas wystąpienia G. Małek przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Borzęcin Dolny za rok 2011. OSP uczestniczyła w 9 akcjach ratowniczych, w tym 6 razy w gaszeniu pożarów. Druhowie brali udział w ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych we własnym zakresie i z pomocą PSP. Uczestniczyli również w świętach kościelnych i państwowych. OSP w Borzęcinie Dolnym zrzesza aktualnie 37 członków, w tym 3 kobiety. Prezes podkreślił bardzo dobrą współpracę z wójtem Januszem Kwaśniakiem (polegającą na doposażeniu w sprzęt, specjalistyczne ubrania oraz pomoc w uregulowaniu stanu prawnego działki na której znajduje się budynek strażnicy) oraz sołtysem Czesławem Czają. W dowód podziękowania członkowie zarządu wręczyli wójtom i okolicznościowe statuetki.

Skarbnik jednostki Wacław Knap złożył sprawozdanie z działalności finansowej, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Janik odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli.

Podczas dyskusji głos zabrał Prezes ZGOSP Borzęcin Janusz Kwaśniak gratulując dynamicznej działalności jednostki w 2011 r. Wójt podkreślił, iż w budżecie gminy na rok 2012 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 tys. zł dla OSP Borzęcin Dolny. Maja one być przeznaczone na zakup nowego lekkiego wozu bojowego (170 tys. zł) dla tutejszej jednostki oraz na wykonanie projektu przebudowy remizy strażackiej (30 tys. zł). Naczelnik OSP Borzęcin Dolny Mirosław Wilkosz zwrócił uwagę na konieczność dalszych szkoleń w PSP w Brzesku. Podziękował za zaangażowanie druhów w prace remontowe w budynku strażnicy oraz zajęcie I miejsca w Gminnych Zawodach Strażackich. Ksiądz proboszcz M. Obrzut podziękował strażakom za udział w świętach kościelnych (Triduum Paschalne i procesja Bożego Ciała), a także zaprosił do udziału w następnych.

Bardzo ważnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. Absolutorium przyjęto jednogłośnie.

Ostatnim punktów zebrania było przedstawienie planu działalności na rok 2012. Do najważniejszych zadań w bieżącym roku należy:

  • ·zorganizowanie gminnych zawodów strażackich (8 lipca),
  • ·przygotowanie uroczystych obchodów 110- lecia istnienia tutejszej jednostki pożarniczej (12 sierpnia),
  • ·dalsze szkolenia specjalistyczne.

Lucjan Kołodziejski, kronikarz OSP Borzęcin Dolny


OSP Borzęcin Dolny :: 17.03.2012r.

OSP Borzęcin Dolny :: 17.03.2012r.

OSP Borzęcin Dolny :: 17.03.2012r.


Powiązane artykuły

Back to top button