Aktualności

Znakomity specjalista dołączył do zespołu CZT

Świetny lekarz, uznany naukowiec dr hab. n. med. Dariusz Borowski jest przewodniczącym Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W Centrum Zdrowia Tuchów będzie się zajmował wykonywaniem badań prenatalnych w ramach programu Dobry początek.

Sympatyczny, spokojny, cierpliwy i bardzo profesjonalny. Tak oceniają go najczęściej pacjentki. Profesor nadzwyczajny Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest specjalistą w perinatologii, diagnostyce płodu oraz ultrasonografii wykorzystywanej w badaniach prenatalnych. Swoją przygodę z położnictwem i diagnostyką w położnictwie rozpoczął jeszcze w czasie studiów na Akademii Medycznej w Łodzi. Przez kilkanaście lat pracował w oddziałach, w klinikach i Zakładzie Ultrasonografii Szpitala Pomnika, a następnie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W tym czasie opublikował kilkadziesiąt prac naukowych. Było to możliwe dzięki codziennemu kontaktowi z Pacjentkami, hospitalizowanymi w tym szpitalu. Praca ta zaowocowała zdobyciem specjalizacji z dziedziny położnictwa i ginekologii, a następnie tytułu doktora nauk medycznych. Ukoronowaniem tego okresu było uzyskanie w 2007 roku stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych. Wtedy też rozpoczyna pracę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Klinice Ginekologii i Położnictwa. W roku 2014 zdobywa kolejną specjalizację, tym razem   w dziedzinie perinatologii. Od 2013 roku podejmuje także pracę naukową i dydaktyczną w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako profesor nadzwyczajny wciąż zajmuje się prowadzeniem ciąż, zarówno tych fizjologicznych jak i powikłanych oraz właśnie wykonywaniem badań prenatalnych.

Badania, które profesor Borowski będzie wykonywał w Tuchowie są bezpłatne dla mieszkanek powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego i samego Tarnowa. Mogą z nich skorzystać przyszłe mamy, które nie ukończyły 35. roku życia. Warunek jest taki, aby wiek ciąży nie przekraczał 14. tygodnia. Program przewiduje zwrot kosztów dojazdu na badanie. Aby się zarejestrować należy zatelefonować pod numer 533 304 842 lub przesłać zgłoszenie na adres dobrypoczatek@czt.com.pl 

Powiązane artykuły

Back to top button