Aktualności

Źródło po raz czwarty

Przed nami czwarta edycja konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka ŹRÓDŁO. To wspólna inicjatywa Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału poetów z kraju i zagranicy. Czteroosobowemu jury przewodniczył będzie Józef Baran, znakomity poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk literacki. Autor pochodzi z Borzęcina i – zdaniem wielu – jego nazwisko od kilku lat wymieniane jest na giełdzie nazwisk, kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Pula nagród w konkursie to 12.000 zł.

Jak przyznaje Józef Baran, idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system. Zachęca wszystkich do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. Ale to tylko część tematów, które można podjąć i przełożyć na język poezji. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu, forma jest dowolna.

Cenny konkurs

Ku zadowoleniu organizatorów, „Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń (każdorazowo powyżej 200 uczestników z kraju i z zagranicy), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac.

Podkreślił to we wstępie do ostatniego wydanego tomiku konkursowego juror konkursu, wybitny znawca literatury prof. Marek Karwala: – Ten nowy literacki konkurs, cieszący się już sporą popularnością, zaskarbił sobie w krótkim czasie poczesne miejsce na ogólnopolskiej mapie imprez artystycznych tego rodzaju i wypada żywić uzasadnioną nadzieję, iż nadal będzie się rozwijał, potwierdzając pozycję poetów już uznanych, a zarazem otwierał szanse dla utalentowanych adeptów sztuki pióra.

W podobnym tonie wypowiadał się we wspomnianym wydawnictwie inny z jurorów, znakomity poeta Adam Ziemianin. – „ŹRÓDŁO” mocno bije… Cieszy wysoki poziom artystyczny konkursu. Szerokie spectrum tematyczne przyniosło wiele zaskakujących odpowiedzi i nadziei na przyszłość. Hasło konkursowe „źródło” jest bardzo pojemne i można je odbierać na wiele sposobów, niesie wiele rozwiązań i wiele możliwości. Tak też podeszli do niego uczestnicy konkursowych konfrontacji. W nadesłanych wierszach można było znaleźć trafne odpowiedzi na pytania o naszą ludzką kondycję, pełne dramatów narodowe zaszłości czy odkrywanie swej prywatnej mitologii, a także wiele innych tematów dotykających współczesności.

Zróżnicowane okazały się nie tylko miejsca, z których wywodzą się uczestnicy konkursu, ale też ich wiek. Zdaniem Józefa Barana nagrodzone zestawy i wyróżnione wiersze odznaczają się niekiedy wyrafinowaną, oryginalną formą i poszukiwaniami w tym zakresie. – Najwyżej ocenione zestawy świadczą nie tylko o sprawności warsztatowej, lecz także – i przede wszystkim – o tym, że poeci mają już swój ukształtowany styl, prezentując jednorodną poetykę, wyróżnia ich osobowość, można ich odróżnić od innych poetów… czyli są już dojrzałymi autorami.

 

Jury konkursu

Szefem jurorów jest wspomniany już Józef Baran (poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich), oprócz niego w tym gremium pracują Jadwiga Malina (poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), Beata Paluch (aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji) Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

Warunki uczestnictwa

Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy. Uczestnik może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy podpisanych różnymi godłami dyskwalifikuje autora. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie powinno zawierać: zestaw trzech do pięciu utworów poetyckich (pogrupowane w 5 zestawów zawierających kopie wierszy); odręcznie podpisane oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu oraz zgody na wykorzystanie prac konkursowych i wizerunku; wypełniony i podpisany odręcznie formularz o przetwarzaniu danych oraz potwierdzenie dokonania opłaty akredytacyjnej.

Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem). Rękopisy nie będą brane pod uwagę. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na konto CSM i w sposób opisany w Regulaminie. Prace osób, które nie wniosły opłaty akredytacyjnej nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Nagrody pieniężne

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych: I nagroda – 3 500 zł; II nagroda – 2 500 zł; III nagroda – 1 500 zł oraz pięć wyróżnień po 700 zł. Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo zostanie przyznana pula 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

 

Przydatne terminy!

Prace konkursowe powinny być przesłane do 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim. Opłatę akredytacyjną należy wpłacić do 26 czerwca 2020 r. na konto CSM podane w Regulaminie. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2020 podczas uroczystej gali. Informacji na temat Konkursu Poetyckiego udziela Biuro Organizacyjne: Anna Sadowska, tel. +48 14-633-46-11 (poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00), e-mail: a.sadowska@csm.tarnow.pl„>a.sadowska@csm.tarnow.pl i Aleksandra Kapa e-mail: poezja@csm.tarnow.pl„>poezja@csm.tarnow.pl oraz Piotr Kania z GOK Borzęcin, tel. 503 02 51 21.

Powiązane artykuły

Back to top button